Wybory 2018
Fot. PAP/Adam Warżawa

wtorek,

09 października 2018

14:58

Płażyński musi sprostować nieprawdziwe informacje o planach inwestycyjnych Adamowicza. Jest decyzja sądu

Kacper Płażyński musi opublikować sprostowanie nieprawdziwych informacji o planach inwestycyjnych prezydenta Pawła Adamowicza. Taką decyzję podjął gdański Sąd Apelacyjny w procesie w trybie wyborczym drugiej instancji. Utrzymał trzy części pierwszego orzeczenia, a w dwóch nakazał Kacprowi Płażyńskiemu sprostowanie.

Prezydent Gdańska chciał sprostowania informacji jakoby to Kacper Płażyński był autorem pomysłów na modernizację transportu miejskiego oraz że miasto buduje "przedszkola-molochy".

W piątek Sąd Okręgowy oddalił pozew w całości, we wtorek sąd drugiej instancji utrzymał trzy części pierwszego orzeczenia, a w dwóch nakazał Kacprowi Płażyńskiemu sprostowanie.

KONIECZNE SPROSTOWANIE

Kandydat Zjednoczonej Prawicy ma zaprzestać rozpowszechniania informacji jakoby w Gdańsku powstawały przedszkola na 300-400 dzieci oraz, że prezydent Adamowicz nie planuje połączenia linii tramwajowej z dworcem PKP we Wrzeszczu. Kacper Płażyński musi opublikować sprostowanie między innymi na stronie internetowej Radia Gdańsk.

STRONY KOMENTUJĄ

Z decyzji sądu zadowolony jest prezydent Paweł Adamowicz. - Sąd z jednej strony nakazał sprostowanie słów Kacpra Płażyńskiego, ale również - uwaga - przeproszenie Pawła Adamowicza za mówienie nieprawdy. Mnie Kacper Płażyński nie musi przepraszać, ale powinien przeprosić gdańszczanki i gdańszczan za kłamstwo. Tryb wyborczy jest po to by powstrzymywać polityków przed kłamstwem. Czymś niezrozumiałym jest posługiwanie się kłamstwem. Kacprze Płażyński, nie kieruj się kłamstwem, tylko prawdą. Nazwisko, które nosisz, zobowiązuje Cię do tego - dodał.

ADAMOWICZ: "PŁAŻYŃSKI MÓWIŁ NIEPRAWDĘ"

Sąd Apelacyjny zmienił decyzję Sądu Okręgowego w dwóch z pięciu punktów. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w pełni konsumuje nasze żądania. One były skierowane do dwóch spraw, nieprawdy w sprawie przebiegu linii tramwajowej i rzekomej liczby 300-400 dzieci w gdańskich przedszkolach. Pan Płażyński mówił nieprawdę, nie tylko musi zaprzestać je mówić, ale musi też przeprosić Pawła Adamowicza - mówił prezydent Gdańska.

STAŁOŚĆ PRAWA?

Z postanowieniem sądu nie zgadza się jednak Kacper Płażyński. - Oczywiście go szanuję. Znamienne jest to, że wyrok w pierwszej instancji był zupełnie inny i oddalał w całości to o co wnosił prezydent Adamowicz. Drugi wyrok podważa mocno wyrok pierwszej instancji. Jaka tu jest stałość prawa? Mam poważne wątpliwości, szczególnie, że były tu nieostre zasady procedowania. Przypomnę, że drugi wyrok zapadł po posiedzeniu niejawnym, na którym nie było stron. Spodziewałem się, że może tak być. Niestety wymiar sprawiedliwości wymaga głębokiej naprawy, oczywiście szanuję wyroki w imieniu Rzeczypospolitej wydawane przez polskie sądy - dodał.

Decyzja sądu jest prawomocna.


Poniżej pełna treść decyzji sądu drugiej instancji:

W dniu 9 października 2018 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu zażalenia P. A. na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 5 października 2018 r. orzekł, co następuje:

1/ zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 w ten sposób, że :

a) zakazać uczestnikowi postępowania K.P. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o tym, że:
- linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P. A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu;

- Prezydent Miasta G. Paweł A. buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci;

b) nakazać uczestnikowi postępowania K. P. sprostowanie nieprawdziwej informacji wskazanej w pkt 1 a) tiret pierwszy poprzez opublikowanie w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej treści:

Sprostowanie:

Nie jest prawdą, jak podałem podczas wywiadu udzielonego w audycji „Gość dnia Radia Gdańsk" w dniu 1 października 2018 r„ że linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P. A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu.

K.P.
Kandydat na Prezydenta G.
Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

w następującej formie:

- na antenie Radia Gdańsk, bezpośrednio przed emisją porannego programu „Gość Dnia Radia Gdańsk" poprzez odczytanie ogłoszenia - sprostowania powyższego, oraz

- zamieszczenie sprostowania na stronie „radiogadansk.pl" i na jej podstronie „Gość Dnia Radia Gdańsk", tj. „radiogdansk.pl/audycje-rg/gosc- dnia-radia-gdansk", a także na stronie „wybory.trojmiasto.pl" nieprzerwanie przez 7 dni, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki widocznym marginesem z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Sprostowanie" zamieszczone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami;

c) nakazać uczestnikowi postępowania K. P. sprostowanie nieprawdziwej informacji wskazanej w pkt I (pierwszym) podpunkt a) tiret drugi poprzez opublikowanie w terminie 48 godzin od daty uprawomocnienia się postanowienia w niniejszej sprawie oświadczenia o następującej treści:

Sprostowanie

Nieprawdziwa jest podana przeze mnie w dniu 1 października 2018 roku podczas konferencji prasowej w Gdańsku informacja, że Prezydent Miasta G.a P. A.z buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci.

K.P.
Kandydat na Prezydenta G.
Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

w następującej formie: - na stronie „wybory.trojmiasto.pr nieprzerwanie przez 7 dni, w wytłuszczonej ramce, tekstem oddzielonym od ramki widocznym marginesem z wszystkich stron, na jednorodnym białym tle, sporządzonego czarną czcionką kroju Times New Roman o rozmiarze 12 pkt, natomiast słowo „Sprostowanie" zamieszczone wytłuszczoną czcionką (bold) kroju Times New Roman o rozmiarze 16 pkt, umieszczone w odrębnym wersie od reszty oświadczenia, wyjustowane do środka, z zastosowaniem widocznego odstępu pomiędzy wierszami;

d) nakazać uczestnikowi postępowania K.P. przeproszenie wnioskodawcy P. A. poprzez doręczenie mu w terminie 7 dni od daty niniejszego postanowienia pisemnego oświadczenia sporządzonego na kartce w kolorze białym o wielkości formatu A4, opatrzonej nazwą miejscowości i datą sporządzenia, czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt, o następującej treści:

„Przepraszam P. A., że podczas kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku rozpowszechniałem nieprawdziwe informacje jakoby:

- linia tramwajowa łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chciałby zrealizować Prezydent Miasta G. P.A. nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu,

- Prezydent Miasta G. P. A. buduje w Gdańsku przedszkola przewidziane dla około trzystu, czterystu dzieci."

z podpisem o treści „K. P." oraz opatrzonego własnoręcznym podpisem uczestnika;

e) oddala wniosek w pozostałym zakresie;

II/ zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 2. (drugim) w ten sposób że obciążyć każdego z uczestników kosztami postępowania związanymi z ich udziałem w sprawie;

III/ oddalić zażalenie w pozostałym zakresie;

III/ obciążyć każdego z uczestników kosztami postępowania zażaleniowego związanymi z ich udziałem w sprawie.

Rafał Mrowicki/mich