Wybory 2018
Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment

środa,

03 października 2018

12:45

Plan emisji bezpłatnych audycji wyborczych w Radiu Gdańsk S.A. [KOMUNIKAT]

Radio Gdańsk, zgodnie z Rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r., przekazuje informacje, dotyczące komitetów, które wystąpiły o przydział bezpłatnego czasu antenowego z podaniem przysługującego im czasu. Kolejność została ustalona w wyniku losowania.

Plan emisji bezpłatnych audycji wyborczych w Radiu Gdańsk SA. Losowanie kolejności emisji audycji wyborczych odbyło się w siedzibie Radia Gdańsk w środę, 3 października o godzinie 10:00. 

NA POCZĄTKU ZESTAWIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ AUDYCJE DO RAD, PO KONIEC AUDYCJE NA WÓJTA. 

<<<TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ ZESTAWIENIE>>>


Radio Gdańsk udostępnia do realizacji audycji wyborczych studio, które umożliwia nagranie do 3 osób jednocześnie, umożliwia przyjmowanie materiałów oraz gotowych audycji na nośnikach: CD (audio), CDR (audio, pliki wav oraz mp3).
Audycje wyborcze realizowane będą w studiu Radia Gdańsk w dni powszednie od 4 do 18 października oraz w soboty 6 i 13 października 2018 r.


Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika komitetu wyborczego do p. Jadwigi Zielkiewicz w dni robocze w godzinach 9.00-16.00 pod nr tel. 583498729, nie później niż na dobę przed rejestracją audycji wyborczych. Rejestracja audycji wyborczej następuje najpóźniej w przeddzień planowanej jej emisji.


Audycje wyborcze przygotowywane samodzielnie przez komitety wyborcze, są dostarczane do Radia Gdańsk najpóźniej na 24 godziny przed rozpowszechnianiem. Audycje te przyjmowane są w dni robocze od 4 do 19 października, w godzinach 8:00–16:00 oraz w sobotę 6 października 9:00 – 12:00. Audycje mogą być dostarczane na płycie CD lub zewnętrznej pamięci masowej w formatach: audio, mp3 lub wav. Każdorazowo wymagana jest obecność pełnomocnika komitetu lub osoby upoważnionej na piśmie.


Istnieje możliwość przekazania audycji drogą elektroniczną na adres opp@radiogdansk.pl w formacie mp3 lub wav. Może to się odbyć jedynie z adresu zgłoszonego we wniosku przez pełnomocnika komitetu. Korespondencja elektroniczna spełniająca te warunki traktowana będzie jak oświadczenie woli pełnomocnika.

Odpowiedzialnym za bezpłatną kampanię w Radiu Gdańsk, wynikającą z prawa wyborczego, jest sekretarz programu Radia Gdańsk Jacek Naliwajek, tel. 605 35 35 88.