Wiadomości

środa,

25 września 2019

09:00

Informacja o bezpłatnym czasie antenowym w wyborach do Sejmu i Senatu [HARMONOGRAM]

Radio Gdańsk, realizując ustawowy obowiązek, udostępnia swoją antenę komitetom wyborczym w celu emisji bezpłatnych bloków wyborczych. Zasady udostępniania czasu antenowego reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Na antenie RG wyemitujemy 900 minut materiałów przygotowanych przez komitety wyborcze w wyborach do Sejmu i 240 minut w wyborach do Senatu.
Co najmniej 80 proc. czasu przeznaczonego na audycje wyborcze będzie w godz. 13:00-15:00 i w godz. 18:00-22:00. Czas pojedynczego spotu wynosi 30 sekund.

W dniu 24 września wylosowaliśmy kolejność emisji spotów. Plik z informacją znajduje się tutaj: (KLIKNIJ, ABY POBRAĆ).

Emisja audycji wyborczych będzie miała miejsce od 27 września do 10 października. Harmonogram emisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Radia Gdańsk po losowaniu.

W przypadku wylosowania kilku kolejnych pozycji w harmonogramie emisji, możliwe jest stworzenie audycji wyborczej obejmującej zsumowany czas wynikający z planu emisji.

Od dnia 26 września 2019 r. RG będzie nieodpłatnie udostępniać komitetom wyborczym studio nagrań, w celu przygotowania audycji wyborczych. Ze studia można korzystać wielokrotnie, w ramach czasu pracy studia (2 godziny dziennie).

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika komitetu wyborczego do p. Jadwigi Zielkiewicz w dni robocze w godzinach 9.00-16.00 pod nr tel. 58 349 87 29, nie później niż na dobę przed rejestracją audycji wyborczych. Rejestracja audycji wyborczej następuje najpóźniej w przeddzień planowanej jej emisji.

Audycje wyborcze przygotowywane samodzielnie przez komitety wyborcze, są dostarczane do Radia Gdańsk najpóźniej na 24 godziny przed rozpowszechnianiem. Audycje te przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00–16:00. Audycje mogą być dostarczane na płycie CD lub zewnętrznej pamięci masowej w formatach: audio, mp3 lub wav. Każdorazowo wymagana jest obecność pełnomocnika komitetu lub osoby upoważnionej na piśmie.

Istnieje możliwość przekazania audycji drogą elektroniczną na adres opp@radiogdansk.pl oraz m.broniewicz@radiogdansk.pl w formacie mp3 lub wav. Wysyłka materiałów wyborczych może się odbyć jedynie z adresu zgłoszonego we wniosku przez pełnomocnika komitetu. Korespondencja elektroniczna spełniająca te warunki traktowana będzie jak oświadczenie woli pełnomocnika.

Na antenie RG będą emitowane wyłącznie audycje wyborcze wskazane/dostarczone przez pełnomocników komitetów wyborczych. Podział czasu antenowego pomiędzy poszczególnych kandydatów jest wewnętrzną sprawą komitetów.

Radia Gdańsk nie odpowiada za treść emitowanych audycji wyborczych.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z komitetami jest Artur Kiełbasiński, Sekretarz Programowy, mail: a.kielbasinski@radiogdansk.pl, nr tel. 502 499 044