Wiadomości
(Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment)

czwartek,

19 września 2019

09:44

Informacja o bezpłatnym czasie antenowym dla komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

Radio Gdańsk, realizując ustawowy obowiązek, udostępnia swoją antenę komitetom wyborczym w celu emisji bezpłatnych bloków wyborczych. Zasady udostępniania czasu antenowego reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Na antenie RG wyemitujemy 900 minut materiałów, przygotowanych przez komitety wyborcze w wyborach do Sejmu i 360 minut w wyborach do Senatu. Co najmniej 80 proc. czasu przeznaczonego na audycje wyborcze będzie w godz. 13:00-15:00 i w godz. 18:00-22:00. Czas pojedynczego spotu wynosi 30 sekund.

Aby uzyskać uprawnienie do czasu antenowego, należy do poniedziałku 23 września (godz. 16:00) złożyć w sekretariacie Radia Gdańsk pełnomocnictwo do reprezentowania komitetu wyborczego i wniosek o przyznanie czasu antenowego. Wniosek jest odformalizowany, wystarczy odręczne pismo, złożone przez pełnomocnika.

Możliwe jest przesłanie skanu dokumentów na adres: biuro@radiogdansk.pl, jednak konieczne będzie uzupełnienie wniosku, poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

Losowanie czasu antenowego dla komitetów odbędzie się w siedzibie Radia Gdańsk 24 września. Obecność pełnomocników podczas losowania nie jest konieczna, natomiast jest możliwa.

Emisja audycji wyborczych będzie miała miejsce od 27 września do 10 października. Harmonogram emisji zostanie opublikowany na stronie internetowej Radia Gdańsk po losowaniu.

W przypadku wylosowania kilku kolejnych pozycji w harmonogramie emisji, możliwe jest stworzenie audycji wyborczej, obejmującej zsumowany czas wynikający z planu emisji.

Od 26 września Radio Gdańsk będzie nieodpłatnie udostępniać komitetom wyborczym studio nagrań w celu przygotowania audycji wyborczych. Ze studia można korzystać wielokrotnie, w ramach czasu pracy studia (2 godziny dziennie).

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika komitetu wyborczego do p. Jadwigi Zielkiewicz w dni robocze w godzinach 9.00 - 16.00 pod nr tel. 58 349 87 29, nie później niż na dobę przed rejestracją audycji wyborczych. Rejestracja audycji wyborczej następuje najpóźniej w przeddzień planowanej jej emisji.

Audycje wyborcze przygotowywane samodzielnie przez komitety wyborcze są dostarczane do Radia Gdańsk najpóźniej na 24 godziny przed rozpowszechnianiem. Audycje te przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00. Audycje mogą być dostarczane na płycie CD lub zewnętrznej pamięci masowej w formatach: audio, mp3 lub wav. Każdorazowo wymagana jest obecność pełnomocnika komitetu lub osoby upoważnionej na piśmie.

Istnieje możliwość przekazania audycji drogą elektroniczną na adres opp@radiogdansk.pl oraz m.broniewicz@radiogdansk.pl w formacie mp3 lub wav. Wysyłka materiałów wyborczych może się odbyć jedynie z adresu zgłoszonego we wniosku przez pełnomocnika komitetu. Korespondencja elektroniczna, spełniająca te warunki, traktowana będzie jak oświadczenie woli pełnomocnika.

Na antenie Radia Gdańsk będą emitowane wyłącznie audycje wyborcze wskazane/dostarczone przez pełnomocników komitetów wyborczych. Podział czasu antenowego pomiędzy poszczególnych kandydatów jest wewnętrzną sprawą komitetów.

Radia Gdańsk nie odpowiada za treść emitowanych audycji wyborczych.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z komitetami jest Artur Kiełbasiński, sekretarz programowy, mail: a.kielbasinski@radiogdansk.pl, nr tel. 502 499 044.