Wiadomości
Do magistratu trafiła interpelacja w sprawie grantów na kulturę. (Fot. Radio Gdańsk/Maciej Naskręt)

środa,

11 września 2019

14:51

Będzie zmiana regulaminów na granty w kulturze w gdańskim ratuszu? Radny PiS: "To konieczność"

Regulaminy konkursów na granty w gdańskim magistracie wymagają zmiany. Wprowadzenia zapisów o wyłączeniu urzędników z uczestniczenia w nich domaga się radny Prawa i Solidarności - Dawid Krupej. W tej sprawie złożył interpelacje. Miasto ma 14 dni na odpowiedź.

 

Apel o zmiany to efekt ujawnienia przez Radio Gdańsk przekazania pieniędzy z budżetu Gdańska na Festiwal Filmowy - Octopus organizowany przez... pracownika magistratu - Krystiana Kujdę. Wydarzenie dwukrotnie dostało najwyższe granty w konkursach. W sumie z budżetu miasta przyznano 235 tysięcy złotych.

We wspomnianych konkursach urzędnik prowadził konsultacje merytoryczne, które są związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert. Działania polegają na weryfikacji złożonego wniosku, czyli sprawdzeniu, czy złożona oferta w konkursie jest zgodna ze szczegółowymi jego warunkami pod względem formalnym.

Miasto wyjaśnia, że "w skład komisji konkursowej wchodzi trzech przedstawicieli wskazanych przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz trzech przedstawicieli wskazanych przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych. Komisja dokonuje oceny i podejmuje decyzję o dofinansowaniu złożonego projektu na podstawie spełnienia szeregu wymienionych w regulaminie kryteriów oceny formalnej oraz merytorycznej".

KRUPEJ: REGULAMINY WYMAGAJĄ ZMIAN

W sprawie miejskich grantów zabrał głos gdański radny Prawa i Sprawiedliwości, Dawid Krupej. Uważa on, że zmiana regulaminów to konieczność.

- Proszę o wprowadzenie zmian w procedurze przyznawania grantów finansowych, aby osoby i działania, w których zachodzi podejrzenie konfliktu interesu, były wyłączone z procedury przyznawania grantów - napisał w interpelacji Krupej.

Ratusz ma 14 dni na to by odnieść się do pisma radnego.

ZMIANY W SPOSOBIE PRZYZNAWANIA DOTACJI

Biuro Prezydenta ds. Kultury zleciło opracowanie reformy systemu grantowego niezależnemu ekspertowi zewnętrznemu. Opracował on warunki szczegółowe konkursu na wydarzenia kulturalne 2019 wraz z załącznikami (wzór oferty realizacji zadania publicznego, karta oceny oferty, karta oceny oferty z opisem kryteriów) w ramach otwartych spotkań i warsztatów partycypacyjnych z organizacjami pozarządowymi, których był koordynatorem.

Ostateczny kształt warunków szczegółowych był konsultowany i zaakceptowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019 zostało zatwierdzone w ramach zwyczajnego obiegu dokumentów, tj. przez kierownictwo i dyrekcję Biura Prezydenta ds. Kultury, a następnie Prezydenta Miasta Gdańska.

W tym wypadku, ze względu na nieobecność prezydenta, zarządzenie podpisała Sekretarz Miasta Gdańska.

Maciej Naskręt