Wiadomości
Strażnicy miejscy mają wiele zadań, których na co dzień nie wykonuje policja (fot. Maciej Kosycarz/KFP)

wtorek,

13 sierpnia 2019

16:51

Wypłynęła lista z nagrodami dla kierowników w Straży Miejskiej w Gdańsku. Kwoty oburzyły "zwykłych" mundurowych

Strażnicy miejscy w Gdańsku chcą zarabiać więcej. To skutek ujawnienia wysokości nagród przyznawanych kadrze kierowniczej w jednostce. W 2018 roku otrzymali oni od 10 do 23 tysięcy złotych na osobę. Z tym postulatem zgadzają się związki zawodowe strażników. Władze odmawiają jakichkolwiek pożyczek z funduszu nagród.

Wiadomo, jakie nagrody pieniężne otrzymali pracownicy wyższego szczebla Komendy Straży Miejskiej w Gdańsku. Lista "wypłynęła" wśród szeregowych pracowników straży. U części z nich wywołała spore zdziwienie. Nie spodziewali się, że takie wysokie nagrody są przyznawane przełożonym.

Na liście podpisanej przez komendanta są stanowiska i osoby, które w 2018 r. otrzymały nagrody. Najwięcej pieniędzy trafiły do zastępców komendanta, czyli ok. 23 tys. zł dla każdego. Kierownicy referatów otrzymali ok. 13 tys. zł.

Podkreślamy, że lista zawiera nagrody. To dodatek finansowy do pensji obok wynagrodzenia zasadniczego, premii czy dodatku stażowego.

0listy
ZWIĄZKI ZAWODOWE: POTRZEBNA TRANSPARENTNOŚĆ


Część strażników obawiając się negatywnej reakcji przełożonych poprosiła o działania związki zawodowe w tej sprawie. Jego władze znają dokument. Co zatem można w tej sprawie zrobić?

- W tym pomogłoby nam zarządzenie komendanta, które by jakoś "wyklarowało" przydzielanie nagród. Związek zawodowy chętnie włączyłby się w rozwiązanie tej sprawy. Dla nas najważniejsza jest przejrzystość i transparentność tego procesu - mówi Andrzej Baj z związku zawodowego "Solidarność" Strażników Miejskich.

Innym rozwiązaniem mogłoby być przesunięcie środków z funduszu na nagrody do premii czy podstawy wynagrodzenia.

- Widzimy, że pieniądze na podwyżki znalazłyby się. Podniosłoby to atrakcyjność naszego zawodu - mówi Baj.

STRAŻ MIEJSKA: NIE MAMY NIC SOBIE DO ZARZUCENIA

Nagrody mają charakter uznaniowy. Przyznawane są na podstawie Kodeksu Pracy i zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Straży Miejskiej w Gdańsku.

- Nagrody otrzymują wyróżniający się pracownicy jednostki, niezależnie od sprawowanych przez nich funkcji i stanowisk - mówi Wojciech Siółkowski, rzecznik prasowy gdańskiej straży miejskiej.

Nagrody uznaniowe nie mają stałej wysokości, nie są też przyznawane regularnie. Kwoty uzależnione są od możliwości budżetowych Straży Miejskiej w Gdańsku w danym roku.

W roku 2018 nagrody wypłacone zostały czterokrotnie, we wskazanych w piśmie miesiącach. Podane kwoty są łączne i dotyczą całego roku.

TRUDNA SYTUACJA W STRAŻY MIEJSKIEJ

Na koniec 2018 roku w gdańskiej komendzie straży miejskiej pracowało prawie 300 osób. W służbie jest wolnych aż 28 wakatów. Formacja przeżywa w ostatnim czasie niedobór kadr. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w lipcu na zwolnieniu lekarskim przebywało aż 50 osób.

Sytuacja nie jest najlepsza w służbie pomimo podwyżek w wysokości do ok. 400 zł, które miały miejsce w 2018 r.

Maciej Naskręt/mmt