Wiadomości
Długi Targ w Gdańsku. (Fot. Radio Gdańsk/Maciej Naskręt)

poniedziałek,

12 sierpnia 2019

13:07

Konserwator nie zgadza się na remont fragmentu Drogi Królewskiej. Powód? Niewłaściwa kolorystyka i forma

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na przeprowadzenie zapowiadanych wcześniej prac remontowych zniszczonej nawierzchni ul. Długi Targ w Gdańsku. Uznano, że format i kolorystyka obiegają od istniejącego materiału. Inwestor, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, rozważa odwołanie.

Przypomnijmy, że ulica Długi Targ znajduje się w układzie urbanistycznym Gdańska wpisanym do rejestru zabytków. Przeprowadzenie remontu nawierzchni musiało zostać poprzedzone uzyskaniem pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dlatego Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 21 czerwca w ślad za pozytywną opinią wydaną przez PWKZ z 17 maja dotyczącą zaproponowanego rozwiązania remontu, złożył wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie remontu nawierzchni na ul. Długi Targ w Głównym Mieście w Gdańsku. 

ODMOWA UNIEMOŻLIWIA REMONT

Następnie 5 lipca przystąpił do ogłoszenia przetargu, który miał wyłonić wykonawcę prac. Zgodnie z postępowaniem przetargowym otwarcie kopert nastąpiło 23 lipca. W przetargu złożyło oferty sześć firm. Negatywna decyzja Pomorskiego Konserwatora Zabytków sprawia jednak, że prace nad przebudową znacząco wyhamują.

- Do podpisania umowy z wykonawcą na realizację robót była niezbędna pozytywna decyzja. Odmowa wydania pozwolenia przez konserwatora uniemożliwia niestety podpisania umowy z wykonawcą, tym samym rozpoczęcie prac zaplanowanych do realizacji w 2019 roku - mówi Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Obecną nawierzchnię ul. Długi Targ stanowią zarówno płyty granitowe, jak i kostka kamienna. W efekcie eksploatacji część płyt posiada pęknięcia i wyszczerbienia. Z tego względu mogą być one mało komfortowe dla pieszych poruszających się ulicą. Dodatkowo nawierzchnia nie jest dostosowana do obsługi imprez masowych organizowanych na Długim Targu, a także do ruchu pojazdów służb komunalnych.

NIEWŁAŚCIWA FORMA I KOLORYSTYKA

Co było powodem odmownej decyzji konserwatora? Z analizy złożonej dokumentacji projektowej wynika, iż inwestycja przewiduje wymianę części nawierzchni Długiego Targu płyt kamiennych o formacie i kolorystyce obiegających od istniejącego materiału. W ocenie PKWZ byłoby to działanie szkodliwe dla charakteru najbardziej reprezentacyjnej ulicy zabytkowego wnętrza urbanistycznego.

Ponadto remont spowodowałby wykonanie nowoczesnego chodnika, a nie o charakterze staromiejskiego. Dodatkowo przebudowa objęłaby fragment deptaku, który nie jest spękany. Jak usłyszeliśmy w biurze konserwatora: remont nie obejmował fragmentów faktycznie zużytych.

Konserwator dopuszcza zmianę wniosku. Natomiast GZDiZ rozważa odwołanie od decyzji.

Maciej Naskręt