Wiadomości
Kałuża przed budynkiem biurowymi sopockiego hipodromu (fot. Radio Gdańsk/Piotr Puchalski)

wtorek,

16 lipca 2019

14:27

Sopot dostał miliony z UE, by zapobiegać podtopieniom. Wiadomo, jak zostaną wykorzystane te pieniądze

Blisko 9 milionów złotych Sopot wyda na rozbudowę kanalizacji deszczowej. Ponad 7 i pół miliona złotych będzie pochodziło z przyznanych dopłat unijnych. Jak mówi wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, część środków zostanie przeznaczone na promocję i edukację dotyczące m.in. ogrodów deszczowych.
W ramach projektu "Zagospodarowanie wód  opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II" zrealizowana zostanie:


•    przebudowa kanalizacji deszczowej przy przebudowie skrzyżowania Al. Niepodległości z ul. Malczewskiego,
•    odwodnienie ciągu pieszo-jezdnego położonego pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino 25-31 a ul. Czyżewskiego,
•    budowa kanalizacji deszczowej w ul. Chodowieckiego na odcinku od ul Księżycowej do Malczewskiego,
•    budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej.

MIASTO UCZY, CO ZROBIĆ Z DESZCZEM

- To jednak nie wszystko. Chcemy także edukować najmłodszych mieszkańców Sopotu i ich rodziców. W ramach programu w szkołach podstawowych będą prowadzone ciekawe zajęcia uczące tego, jak można zagospodarować deszczówkę. Przypominamy też o tym, że wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie do wykonania systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości - mówi Marcin Skwierawski.

W celach edukacyjnych w jednej z sopockich szkół zostanie założony ogród deszczowy, by zachęcać mieszkańców do tworzenia małej retencji. Ma on prezentować, jakie rośliny lubią dużą ilość wody i jak można wykorzystać opady. Opracowane zostaną tablice edukacyjne, które pokażą, co dzieje się z wodą podczas deszczu w mieście i dlaczego ważne jest, by oprócz zbiorników i kanalizacji deszczowej dbać o retencję w ogrodach.

Przewidywany łączny koszt projektu to 8 911 830 zł, z czego 85 proc. kosztów kwalifikowanych pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

DOFINANSOWANIE OGRODÓW DESZCZOWYCH

W kurorcie od 2011 r. dofinansowywane są projekty wykorzystywania wody deszczowej m.in. do podlewania przydomowych ogródków. W uchwale zapisana jest możliwość dofinansowania wykonania systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody deszczowej w granicach własnej nieruchomości. Na realizację tej inwestycji gmina udziela dotacji w wysokości 50 proc. jej kosztów (nie więcej niż 1 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 5 tys. zł dla wielorodzinnego).

Co należy zrobić, by dostać dotację?

Można założyć np. ogród deszczowy w pojemniku albo w gruncie, wybudować muldę lub studnię chłonną czy podziemny zbiornik na wodę opadową, a także postawić naziemny, wolnostojący zbiornik na wodę opadową z dachu.
Składać wnioski o dofinansowanie można w wydziale inżynierii i ochrony Środowiska Urzędu Miasta Sopotu.

Piotr Puchalski
Napisz od autora: p.puchalski@radiogdansk.pl