Wiadomości
Pomnik Bohaterów Westerplatte (fot. Agencja KFP/Krzysztof Mystkowski)

piątek,

12 lipca 2019

20:23

Specustawa dotycząca budowy Muzeum Westerplatte wróci do Sejmu. Senat przyjął ją z poprawkami

Senat wniósł w piątek poprawki do specustawy ws. budowy Muzeum Westerplatte. Mają one charakter redakcyjny i dostosowujący ustawę do lokalnych realiów. Teraz wróci ona do Sejmu.

Za przyjęciem Ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z poprawkami głosowało 58 senatorów, 25 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Wcześniej w odwrotnych proporcjach Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. Za głosowało 26 senatorów, przeciw 58, jeden wstrzymał się od głosu.

Senat odrzucił poprawki 2. 18. i 19. które były głosowane łącznie. Poprawka 2. powodowałaby, że w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działałby komitet organizacyjny. Poprawki 18. i 19 były jej konsekwencją.

Teraz specustawa, która w myśl jej autorów ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki zaproponowane przez Senat.

KRYTYKOWANA PRZEZ WŁADZE GDAŃSKA

Projekt ustawy autorstwa posłów PiS był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska. Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.


PAP