Wiadomości
Zdaniem radnych dzielnicy Brzeźno oraz radnego PiS Andrzeja Skiby ruch pieszych i rowerzystów na odcinku alei Hallera, między aleją Macieja Płażyńskiego a ulicą Wczasy, powinien zostać rozdzielony (Fot. Andrzej Skiba)

wtorek,

18 czerwca 2019

13:52

Miasto chce, żeby ruch był połączony, radni, żeby piesi i rowerzyści chodzili swoimi ścieżkami. Sporny remont przy alei Hallera w Gdańsku

Miasto chce, żeby piesi i rowerzyści poruszali się jednym ciągiem, radni z Brzeźna uważają, że to niebezpieczne i chcą zmian. Chodzi o remont chodnika na alei Hallera w Gdańsku, a konkretnie o odcinek między aleją Macieja Płażyńskiego a ulicą Wczasy. Radni uważają, że ruch pieszych i rowerzystów powinien być oddzielony, szczególnie podczas wakacji. Urzędnicy miejscy podkreślają z kolei, że decyzje w tej sprawie mogą być podjęte dopiero we wrześniu.
Radni Brzeźna podczas ostatniej sesji przyjęli jednogłośnie uchwałę, w której wystąpili do prezydent Gdańska o podjęcie działań, "które doprowadzą do realnego wzrostu bezpieczeństwa w powstającym ciągu pieszo-rowerowym po wschodniej stronie alei Generała Józefa Hallera". Obecnie na odcinku między aleją Macieja Płażyńskiego a ulicą Wczasy trwają prace remontowe. Zdaniem radnych powinny tam powstać dwa osobne ciągi pieszy i rowerowy.

- Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, że podczas przebudowy tego odcinka miasto nie zgodziło się na wybudowanie osobnego ciągu pieszego i rowerowego - mówi przewodniczący Rady Dzielnicy Brzeźno Dobrosław Bielecki. - W tej chwili jest to połączone. Zarówno piesi jak i rowerzyści muszą się integrować i uważać na swoje bezpieczeństwo. Ten odcinek jest istotny zwłaszcza w sezonie letnim, ponieważ bardzo dużo rowerzystów oraz pieszych tędy się przemieszcza. Nie wyobrażam sobie, żeby przedstawiciele miasta nie zmienili tej decyzji i nie wybudowali z tej strony drogi rowerowej i osobnego ciągu pieszego. Codziennie są sygnały o wypadkach z udziałem pieszych i rowerzystów. Będziemy składać pisma dotyczące tej budowy. Trzeba tę ścieżkę wywalczyć - dodaje radny.

NAMALOWANIE BIAŁEJ LINII

Działania radnych gdańskiej dzielnicy wspiera radny miejski z Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Skiba. - Nam wszystkim chodzi o bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów - mówi radny. - Ostatnia uchwała, podjęta jednomyślnie przez Radę Dzielnicy Brzeźno, otwiera nowe możliwości w sprawie, która ciągnie się od dłuższego czasu. Od wielu miesięcy, jeszcze przed remontem, mieszkańcy zgłaszali, że na tym odcinku jest niebezpiecznie, bo ruch pieszy nie jest oddzielony od ruchu rowerowego. Chcemy, by Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska namalowała białą linię, która oddzieli ruch rowerzystów od ruchu pieszych. W ten sposób uzyskamy większe bezpieczeństwo - tłumaczy Andrzej Skiba.

Radny rozmawiał już w tej sprawie z przedstawicielką Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Jako radny spotkałem się na początku czerwca z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska. Niestety nie przyniosło to konkretnych efektów poza notatką, którą zamieściłem na swoim profilu na Facebooku - mówi Andrzej Skiba. - DRMG ma zdanie, którego broni jak - przepraszam za wyrażenie - niepodległości. Sprawa będzie wygrana, gdy mieszkańcy, rowerzyści i turyści będą mogli bezpiecznie spacerować i poruszać się rowerem. Jako radny i mieszkaniec Brzeźna apeluję do rozsądku władz Gdańska, abyśmy znaleźli rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo. Chodzi o wymalowanie linii. Taka zmiana nie będzie ingerencją w projekt, który jest teraz w fazie realizacji. Taka zmiana jest zgodna z prawem i jest potrzebna - dodaje radny PiS.
brzezno1Fot. Andrzej Skiba

EWENTUALNE ZMIANY BLIŻEJ WRZEŚNIA

Docelową organizację ruchu zatwierdza komisja bezpieczeństwa do spraw ruchu drogowego, w skład której wchodzi między innymi zarządca drogi, czyli Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, policja i straż miejska. Taka droga jest też opiniowana przez pełnomocnika prezydenta do spraw komunikacji rowerowej.

Jak mówi Ewa Parafianowicz-Potuczko z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, takie zmiany będzie można wprowadzić dopiero pod koniec prowadzonych obecnie prac. - W tym przypadku jest to organizacja, która wskazuje na wykonanie odcinka ciągu pieszo-rowerowego, na którym pierwszeństwo będą mieli piesi. Będzie on szeroki na 6 metrów, co pozwoli na swobodne poruszanie się. Ze względu na wniosek jednego z radnych miejskich, dotyczący oddzielenia ruchu pieszych i rowerzystów, DRMG zgłosiła te postulaty wspomnianej komisji do spraw bezpieczeństwa ruchu w celu rozpatrzenia przy zatwierdzaniu projektu na końcowym etapie realizacji. Umowę z wykonawcą mamy zawartą do września, więc takie decyzje będą mogły zapaść bliżej terminu realizacji zadania - podkreśla przedstawicielka DRMG.

Przez większą część wschodniej strony alei Hallera do skrzyżowania z ulicą Gdańską prowadzi ścieżka rowerowa. Na odcinku od alei Macieja Płażyńskiego aż do ulicy Wczasy przed pasem nadmorskim prowadzi ciąg pieszo-rowerowy. Budowa trasy rowerowej wraz z oświetleniem wzdłuż alei Hallera realizowana jest w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o Znaczeniu Międzynarodowym.

Rafał Mrowicki/mmt