Wiadomości
Od lewej: wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wiceminister Marcin Zieleniecki i starosta powiatu kościerskiego Alicja Żurawska (Fot. PUW)

poniedziałek,

17 czerwca 2019

16:04

Pomorze gotowe na nowy program Rodzina 500+. Kiedy i jak składać wnioski? [INFORMATOR]

Pieniądze na każde dziecko, zniesienie progu dochodowego czy skrócenie formalności. Od 1 lipca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach poszerzonego programu Rodzina 500+. Pomorze jest już gotowe.

Według wyliczeń w województwie pomorskim wartość wypłacanych świadczeń Rodzina 500+ w skali roku wzrośnie z 1,5 do 2,8 mld złotych.

ZMIANY W FORMALNOŚCIACH

Najwa
żniejszą zmianą jest to, że pieniądze będą wypłacane na każde dziecko do 18 roku życia. Znika kryterium dochodowe, będzie też mniej formalności. - Od lipca wnioski będzie można składać elektronicznie, a od sierpnia drogą tradycyjną. Dotychczasowy wniosek, jaki trzeba było wypełnić, obejmował 6 stron, po zmianach wypełnić będzie trzeba 2 - mówi Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, który gościł w poniedziałek w Gdańsku.

WSPARCIE TEŻ DLA INNYCH DZIECI

Zlikwidowany został też obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz wydania informacji o przyznaniu świadczenia. W nowej formule programu 500+ wsparcie otrzymają też dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dotychczas takie świadczenie przysługiwało na dzieci w rodzinach zastępczych – teraz pomoc zostanie rozszerzona i otrzymają ją także wychowankowie Domów Dziecka.

Obsługa administracyjna poszerzonego programu Rodzina 500+ nie powinna przysporzyć problemów – choć wniosków będzie więcej. - Nasze samorządy są dobrze przygotowane – zapewnia Katarzyna Stanulewicz z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Nowy okres świadczeniowy Rodzina 500+ będzie trwał od 1 lipca 2019 aż do 31 maja 2021 roku. Rodzice nie będą musieli składać wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INFORMATORZE 500+. POBIERZESZ GO KLIKAJĄC TUTAJ

Aleksandra Nietopiel/mili