Wiadomości
Billboard informujący, że zostanie usunięty - akcja promująca uchwałę krajobrazową (fot. Eryk Puchała/KFP)

czwartek,

13 czerwca 2019

10:38

Dostosuj reklamę albo płać karę. Zaczynają się kontrole zgodności z sopocką uchwałą krajobrazową

Władze Sopotu przypominają, że w piątek minął termin na dostosowanie tablic reklamowych do zapisów uchwały krajobrazowej. Jam mówi wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, ci którzy tego nie zrobią, muszą liczyć się z wysokimi karami.
- Prowadzimy wstępną kontrolę. Potem, zgodnie z procedurą, wzywać poszczególne wspólnoty mieszkaniowe lub przedsiębiorców do dostosowanie do zapisów. W przeciwnym przypadku, finalnie, będziemy również naliczali kary. Dla przykładu za nieprawidłową reklamę o powierzchni 100 metrów kwadratowych kara może wynosić nawet ok. 1000 złotych dziennie, za sam fakt istnienia nośnika w przestrzeni miejskiej - mówi Marcin Skwierawski.


TERMIN MINĄŁ W PIĄTEK
 
W marcu tego roku zostało rozesłane pismo do Wspólnot Mieszkaniowych w Sopocie, przypominające o konieczności dostosowania reklam do uchwały krajobrazowej. Od 7 czerwca br. Gmina Miasta Sopotu ma możliwość wymierzania kar pieniężnych dla osób, które nie dopełniły obowiązku dostosowania reklam już istniejących, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

- W celu lepszego zrozumienia zapisów uchwały krajobrazowej zachęcamy do zapoznania się z „Katalogiem dobrych praktyk dla Sopotu", którego celem jest wyjaśnienie procedur dotyczących umieszczania reklam w Sopocie. Katalog w sposób skrócony wyjaśnia zapisy uchwały krajobrazowej dla Sopotu oraz prezentuje ogólne standardy dla umieszczania reklam w mieście. Znajdziemy w nim szereg praktycznych informacji, m.in. w którym obszarze miasta dozwolone są dane rodzaje reklam. Wszelkie dodatkowe informacje na temat procedury dostosowania i usuwania reklam można uzyskać w Biurze Konserwatora Zabytków, w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miasta Sopotu oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni w Sopocie” - mówi Małgorzata Całka z Biura Konserwatora Zabytków.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM

Z uchwałą krajobrazową można zapoznać się, wyszukując ją na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to uchwała nr XXXIX/521/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
Poniżej zamieszczamy "Katalog dobrych praktyk dla Sopotu" oraz "Jak umieścić reklamę w Sopocie".Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl