Wiadomości
EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego otwarto w czerwcu 2018 roku (Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki)

środa,

12 czerwca 2019

12:05

Czy na Uniwersytecie Gdańskim powinno się kosić trawę? Pracownicy i studenci martwią się o EkoPark

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Gdańskiego domagają się wstrzymania koszenia trawników na terenie kampusu uczelni. Na poparcie swojej prośby przedstawiają szereg argumentów biologicznych i ekologicznych.
Adresatem listu od "pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Gdańskiego" jest rektor uczelni, prof. dr hab. Jerzy Gwizdała.

Sygnatariusze listu zwracają apelują o wstrzymanie koszenia traw w czasie trwających upałów oraz ograniczenie tej czynności do pierwszego pokosu, który zaplanowano na wrzesień. Szczególną troską ma być objęty EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego. który - jak czytamy na stronie uczelni - jest terenem zachowania i promocji bioróżnorodności, pełniącym jednocześnie funkcje edukacyjne, dostępnym dla całej społeczności.

WSZYSTKO DLA ŚRODOWISKA

Jak przekonują, ograniczenie koszenia trawników będzie miało korzystny wpływ na środowisko. Pierwszym argumentem jest zwiększenie różnorodności biologicznej "poprzez umożliwienie kwitnienia roślinom, które stanowią bazę pokarmową dla zapylaczy".

- Korzystają na tym owady i ptaki - czytamy w liście. - Niekoszone trawniki lepiej magazynują wodę i nie wymagają podlewania, co jest istotne na tle obecnych problemów z suszą na terenie Polski.

ROZPRASZAJĄCY HAŁAS

Ważnym argumentem jest też emisja spalin lub zużywanie energii elektrycznej przez kosiarki. W liście czytamy też o hałasie, "który wywiera negatywny wpływ na zdrowie i obniża koncentrację, tak ważną w procesie nauczania".

- Uniwersytet Gdański, jako ośrodek naukowy kształtujący kolejne pokolenia obywateli, powinien promować nowoczesne, ekologiczne postawy i rozwiązania, dzięki którym ograniczany będzie negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze - czytamy w liście.

Pod apelem można podpisać się TUTAJ. Należy być jednak pracownikiem, doktorantem lub studentem Uniwersytetu Gdańskiego. Takie opcje zawiera zamieszczona metryczka, a zaznaczenie jednej z tych opcji jest obowiązkowe.


Poniżej pełna treść pisma (pisownia oryginalna)

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Jako pracownicy, doktoranci oraz studenci Uniwersytetu Gdańskiego apelujemy do Jego Magnificencji o wstrzymanie koszenia trawników na terenie kampusu uczelni w okresie obecnych upałów, ze szczególnym uwzględnieniem EkoParku przy Wydziale Biologii, docelowo zaś – o ograniczenie tych zabiegów do 1 pokosu w roku we wrześniu. Ograniczenie koszenia trawników przynosi rozliczne korzyści, ważne szczególnie w dobie zmian klimatycznych. Po pierwsze, zwiększa różnorodność biologiczną, poprzez umożliwienie kwitnienia roślinom, które stanowią bazę pokarmową dla zapylaczy. Korzystają na tym również inne owady i ptaki. Nieskoszone trawniki lepiej magazynują wodę i nie wymagają podlewania, co jest istotne na tle obecnych problemów z suszą na terenie Polski. Ponadto koszenie emituje spaliny lub zużywa energię elektryczną w zależności od używanej kosiarki, zwiększa więc produkcję gazów cieplarnianych, jest również źródłem hałasu, który wywiera negatywny wpływ na zdrowie i obniża koncentrację, tak ważną w procesie nauczania. Trawniki kampusu oraz EkoPark wykorzystywane są także w celach dydaktycznych, a pozostawienie ich bez ingerencji w postaci częstego koszenia zwiększyłoby ich walory edukacyjne.

Uważamy, że Uniwersytet Gdański, jako ośrodek naukowy kształtujący kolejne pokolenia obywateli, powinien promować nowoczesne, ekologiczne postawy i rozwiązania, dzięki którym ograniczany będzie negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze.

Liczymy na pilną reakcję ze strony władz uczelni oraz prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

mrud