Wiadomości
Politechnika Gdańska zajęła 7. miejsce (Fot. Wikipedia)

środa,

12 czerwca 2019

07:24

Ranking Perspektywy: Politechnika Gdańska na 7. miejscu. Co z innymi pomorskimi uczelniami?

Politechnika Gdańska na siódmym miejscu, a Gdański Uniwersytet Medyczny na ósmym miejscu rankingu wyższych uczelni przygotowanym przez Perspektywy.

Politechnika awansowała o dwa miejsca, a GUMed o jedno spadł. Uniwersytet Gdański w tym roku spadł z 24 na 27 miejsce.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI NA PIERWSZYM MIEJSCU

Akademia Pomorska w Słupsku jest w siódmej dziesiatce, AWF w ósmej, Uniwersytet Morski i Wyższa szkoła Bankowa w Gdańsku powyżej 90. miejsca. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Warszawski.

W Rankingu Uczelni Niepublicznych po raz 20. zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ranking obejmuje wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz posiadające min. 200 studentów studiów stacjonarnych. W ocenie poszczególnych uczelni wzięto pod uwagę czynniki takie jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie.


iw/PAP/pOr