Wiadomości
NSZZ "Solidarność" przeprowadziła kilka akcji protestacyjnych. (Fot. Solidarność.gda.pl)

wtorek,

11 czerwca 2019

22:35

Żeby znaleźć pretekst do zwolnienia, pracodawca miał zatrudnić prywatnych detektywów. Petycja w obronie związkowca "Solidarności"

"Solidarność" stworzyła petycję w obronie związkowca Marka Szymczaka. Przewodniczący związku w działającej na terenie portu spółce Gdynia Container Terminal został w 2017 roku, wg opinii związkowców, niesłusznie zwolniony z pracy. Zarzucono mu nadużycie prawa do korzystania ze zwolnienia lekarskiego.

Petycja jest skierowana do Clemence’a Chenga, przewodniczącego Rady Nadzorczej w Gdynia Container Terminal, dyrektora zarządzającego Hutchison Ports w Europie (właściciela Gdynia Container Terminal). Jednak przywrócenie do pracy Marka Szymczaka nie jest jedynym postulatem w piśmie.

NIE TYLKO OBRONA

Pozostałe postulaty:

- zakończenie sporów zbiorowych,

- zawarcie układu zbiorowego pracy z NSZZ „Solidarność" i prowadzenie rokowań w dobrej wierze,

- zakończenie działań niszczących związek.

Aby pomóc, każdy może podpisać petycję w sprawie sytuacji w NSZZ "Solidarność" w Gdynia Container Terminal S.A. Wystarczy kliknąć >>> TUTAJ.

PRYWATNI DETEKTYWI

Jak czytamy na portalu Solidarnosc.gda.pl, aby znaleźć pretekst do zwolnienia Marka Szymczaka, pracodawca zatrudnił prywatnych detektywów. W sprawie przewodniczącego od dwóch toczy się proces w sądzie pracy. NSZZ "Solidarność" przeprowadziła kilka akcji protestacyjnych.

oprac.pOr