Wiadomości
Decyzja dotyczyła zgromadzeń na całym Placu Solidarności wokół Pomnika Poległych Stoczniowców (Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment)

wtorek,

11 czerwca 2019

16:39

Wojewoda pomorski złoży zażalenie na postanowienie sądu. Chodzi o cykliczne obchody na Placu Solidarności

Wojewoda pomorski złoży zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na postanowienie sądu okręgowego. Chodzi o cykliczne zgromadzenia na Placu Solidarności. 


10 czerwca sąd okręgowy uchylił decyzję wojewody pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie całodobowych zgromadzeń przez stoczniową "Solidarność" na Placu Solidarności przez kolejne 3 lata. Chodzi o daty 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia i 11 listopada. Odwołanie w sprawie marcowej decyzji wojewody złożyło Europejskie Centrum Solidarności.

ŚWIĘTO WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

4 czerwca, mimo obowiązującej jeszcze w tym dniu decyzji wojewody, Plac Solidarności został przez stoczniową "Solidarność" udostępniony organizatorom Święta Wolności i Solidarności. Stało się to na mocy kompromisowego porozumienia, jakie stoczniowy związek zawarł z ECS i władzami miasta.

TREŚĆ ZAŻALENIA:

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich złoży zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku z 10 czerwca 2019 roku. Postanowienie dotyczy uwzględnienia odwołania Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Sąd okręgowy 10 czerwca br. uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego z 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń przez Organizację Międzyzakładową NSZZ Solidarność na Placu Solidarności przez kolejne 3 lata (w terminach: 10 kwietnia, 3 maja, 4 czerwca, 14 sierpnia, 11 listopada), począwszy od 10 kwietnia 2019 roku.

Nadmienić należy, że Sąd Okręgowy w Gdańsku, 5 czerwca br. wydał postanowienie, w którym najpierw oddalił odwołanie ECS (złożone 4.06. br.) od decyzji Wojewody Pomorskiego. Od tego postanowienia zażalenie złożyło Europejskie Centrum Solidarności do sądu apelacyjnego.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku (7 czerwca br.) wydał postanowienie, w którym uchylił postanowienie sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przed sądem okręgowym.

Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał w tej samej sprawie dotychczas dwa różne postanowienia – podtrzymujące stanowisko wojewody oraz je oddalające.

Sprawa nie jest więc prawomocnie rozstrzygnięta.

oprac. pOr