Wiadomości
Urzędnicy poprawiają granice strefy ograniczonej dostępności. fot. Karol Stańczak/GZDiZ

sobota,

01 czerwca 2019

18:30

Zmiany w strefie ograniczonej dostępności w Gdańsku. Więcej otwartych ulic, ale trudniej będzie dostać identyfikator

Zaczęły obowiązywać nowe granice strefy ograniczonej dostępności. Więcej ulic jest dostępnych dla kierowców. Łatwiej będzie dojechać m.in. do poczty przy ul. Długiej. Przypominamy podstawowe zasady poruszania się w strefie. Kolejne zmiany w centrum Gdańska dla kierowców nastąpią w połowie czerwca.

W sobotę zaczęły obowiązywać nowe granice strefy ograniczonej dostępności. Wyłączone z niej zostały ulice Słodowników i Ławnicza oraz ulice Zbytki i Pocztowa. Usprawnia to dojazd do przedszkola i żłobka oraz Urzędu Poczty Polskiej, a także ułatwi obsługę lokali usytuowanych w ciągu ul. Długiej i ul. Długi Targ.

Aby móc poruszać się w strefę samochodem, należy posiadać Identyfikator GM. Są one bezpłatne i wydawane dla pojazdów:
- mieszkańców nieruchomości znajdujących się w strefie,
- właścicieli użytkujących, najemców lub dzierżawców lokali użytkowych znajdujących się w strefie,
- innych podmiotów realizujących przejazdy w strefie – służb komunalnych, pojazdów wykonujących remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury, pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, pojazdów realizujących usługi kurierskie, ochroniarskie, konwojowania, przygotowania imprezy (na organizację której zostało udzielone zezwolenie w formie decyzji administracyjnej).

 - Zarządzeniem została wprowadzona specjalna procedura wydawania identyfikatorów. Wnioskujący musi wykazać, że taki identyfikator mu przysługuje - mówi Tomasz Wawrzonek z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

KOMU PRZYSŁUGUJE IDENTYFIKATOR?

Od 1 czerwca 2019 roku dla jednego lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w obszarze strefy użytkownik, który najmuje, użycza lub leasinguje pojazd, może uzyskać maksymalnie dwa identyfikatory.

Bezpłatne Identyfikatory GM dla właścicieli (najemców i dzierżawców) lokali użytkowych wydawane są na podstawie dokumentów:

- wypełnionego wniosku,
- kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli wnioskodawca jest właścicielem pojazdu),
- kserokopii umowy najmu, użyczenia lub leasingu pojazdu (jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu),
dowodu osobistego (do wglądu),
- kserokopii dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do użytkowania lokalu użytkowego.

Do strefy bez konieczności posiadania identyfikatora mogą wjechać:
- pojazdy taxi,
- autobusy komunikacji miejskiej,
- rowery i motorowery,
- pojazdy służbowe Policji i Straży Miejskiej
- karetki pogotowia
- pojazdy gości hoteli, znajdujących się w strefie na podstawie wydrukowanej, ważnej rezerwacji,
- pojazdy z identyfikatorem R.

strefa sod

 Strefa Ograniczonego Dostępu w centrum Gdańska. Mat. GZDiZ


Identyfikatory krótkoterminowe

W doraźnych potrzebach, np. przy przeprowadzkach, transporcie osób niepełnosprawnych, dostawie opału, przewozie osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych (ślub, pogrzeb itp.), wjeździe pojazdów prasy, radia i telewizji i innych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wydaje krótkoterminowe Identyfikatory GM na czas nie dłuższy niż 24 godziny. Wydawane są one zarówno w Biurze Obsługi Klienta GZDiZ (w dni powszednie w godz. 7:00 – 15:00), jak również przez kontrolerów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni pracujących w Strefie Ograniczonej Dostępności w dni powszednie w godz. 9:00 – 17:00.

Jak poruszać się w Strefie Ograniczonej Dostępności?

Posiadanie Identyfikatora GM i poruszanie się w Strefie Ograniczonej Dostępności nie zwalnia z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na obszarze Strefy obowiązuje oznakowanie „strefa zamieszkania”, co zobowiązuje kierowców do poruszania się z prędkością nie większą niż 20 km/h i parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Ponadto kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym. Posiadanie Identyfikatora GM nie zwalnia z konieczności wnoszenia opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania, w obrębie której znajduje się Strefa Ograniczonej Dostępności.

PO 15 CZERWCA KOLEJNE ZMIANY

Z kolei w połowie czerwca do strefy ograniczonej dostępności włączone zostaną ulice Kotwiczników, Za Murami oraz Ogarna.

W okresie wakacyjnym obszar strefy może zostać powiększony także o inne ulice Głównego Miasta. Pilotażem takiego rozwiązania był ubiegłoroczny okres Jarmarku św. Dominika, gdy strefa objęła niemal wszystkie ulice Głównego Miasta. Zgodnie z najnowszymi zmianami rozwiązanie takie będzie mogło być wprowadzone w okresie między 1 czerwca a 30 września, aczkolwiek niekoniecznie przez cały ten czas.

 Maciej Naskręt

_