Wiadomości
Wicepremier Jarosław Gowin i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Fot. PAP/Adam Warżawa

poniedziałek,

20 maja 2019

19:02

W Gdańsku otwarto biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ma pomagać w problemach z administracją

Wspieranie przedsiębiorców i stanie na straży Konstytucji dla Biznesu - to główne zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w poniedziałek w Gdańsku otworzył swoje biuro. W uroczystym otwarciu wziął udział wicepremier i prezes Porozumienia Jarosław Gowin.

Gdańsk dołączył do takich miast jak Warszawa, Kraków i Poznań, które mają już swoje biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

- Biuro Rzecznika jest powiązane z działającą już Konstytucją dla Biznesu - mówi wiceprezes Porozumienia i gdański radny Karol Rabenda. - Niestety te zmiany, które są tam zawarte, nie zawsze są stosowane przez urzędy i mali i średni przedsiębiorcy w prowadzeniu sporów potrzebują wsparcia. To biuro ma służyć pomocą w dociekaniu odszkodowań - dodaje kandydat do Parlamentu Europejskiego.

- Przedsiębiorcy, mali i średni, mogą się do nas zgłaszać, jeśli mają problemy z organami administracji państwowej, my takim przedsiębiorcom udzielamy pomocy - mówi dyrektor nowego biura Agnieszka Majewska. - Jeżeli przedsiębiorca ma kłopot z organem państwowym, nie zgadza się z decyzją administracji publicznej, może się do nas zgłosić po pomoc. Możemy wstępować do postępowań przed organem administracji, możemy wnosić skargi do sądu administracyjnego - dodaje.

RZECZNIK NA PRAWACH PROKURATORA

Podstawą działania rzecznika są interwencje na rzecz przedsiębiorców. Drugą kwestią są sugestie zmian w prawie na rzecz polepszenia sytuacji - Przedsiębiorcy mogą uzyskać naszą pomoc, gdy mają wrażenie, że wobec nich jest łamana Konstytucja dla Biznesu - mówi Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- To są takie zasady jak: to, co nie jest zabronione, jest dozwolone; zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy; rozstrzygania niejasności w postępowaniu, których nie da się usunąć na korzyść przedsiębiorcy; zasada pewności prawa. Przedsiębiorcy mogą składać wniosek i ja, jako rzecznik na prawach prokuratora, mogę przystępować do postępowań. Mamy już cztery wygrane sprawy. Rzecznik jest wyposażony w takie narzędzia, które dają możliwość wdrożenia Konstytucji dla Biznesu w życie. Przedsiębiorcy także mogą przychodzić tu z pomysłami, co im dzisiaj przeszkadza, jakie działania można podejmować, aby prowadzenie działalności gospodarczej było skuteczniejsze. Przedsiębiorcy zorganizowani mogą wchodzić do rady przedsiębiorców przy rzeczniku, w której będą konsultować swoje pomysły od rządzących - dodaje.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców mieści się w Gdańsku Strzyży przy ulicy Mikołaja Gomółki 2.

Rafał Mrowicki