Wiadomości
Informacje o tym, czy umieszczono nas już w odpowiednim rejestrze, uzyskamy w urzędzie gminy, w której chcemy głosować Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment

środa,

15 maja 2019

15:09

Chcesz zagłosować w wyborach do europarlamentu, ale będziesz poza miejscem zameldowania? Wystarczy, że spełnisz kilka warunków

Już 26 maja Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Nie każdy tego dnia będzie mógł zagłosować w przypisanej mu komisji wyborczej. Głosować można niemal na całym świecie, ale trzeba spełnić pewne warunki.

Aby zagłosować w innym lokalu wyborczym należy złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Można to zrobić w urzędzie lub przez internet. Termin składania mija 21 maja.

W URZĘDZIE

Wiosek należy dostarczyć do urzędu gminy, w której chcemy głosować. Pismo należy napisać samodzielnie, uwzględniając w nim: nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Jest też możliwość pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania, które upoważnia do głosowania w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim. Taki dokument można uzyskać w urzędzie gminy, w którym jest się już wpisanym do rejestru wyborców.

PRZEZ INTERNET

Chcąc dostarczyć wiosek internetowo niezbędny jest profil zaufany (eGO) lub e-dowód. Przy korzystaniu z tej drugiej możliwości potrzebna będzie również skrzynka ePAUP. Wnioski można przesyłać przez stronę login.gov.pl.

Przepisanie nie następuje automatycznie. Wnioski składane zarówno drogą urzędową, jak i internetową są rozpatrywane w ciągu kilku dni. Informacje o tym, czy umieszczono nas już w odpowiednim rejestrze, uzyskamy w urzędzie gminy, w której chcemy głosować. Można być wpisanym tylko do jednego spisu, więc składając taki wniosek, zostajemy wykreśleni z listy, na której figurowaliśmy do tej pory. Zmiana będzie obowiązywała tylko na czas najbliższych wyborów.


oprac. pb