Wiadomości
Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej, 14 bm. nt. zaostrzenia kar za pedofilię Fot. PAP/Leszek Szymański

wtorek,

14 maja 2019

20:11

Premier i prokurator generalny przestawili założenia nowelizacji Kodeksu karnego. Ostrzejsze kary dla pedofili i brak przedawnień

Reforma Kodeksu karnego zakłada, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat, najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie bezwzględne dożywocie, a zbrodnie pedofilskie nigdy nie będą się przedawniać. We wtorek rząd przyjął pakiet zmian przygotowany w ministerstwie sprawiedliwości.

Główne założenia nowelizacji Kodeksu karnego przedstawili po posiedzeniu Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Zmiany zakładają również likwidację tzw. kar w zawiasach dla pedofilów, a ochroną karną przed czynami pedofilskimi zostaną objęte dzieci do 16. roku życia, a nie jak dziś do 15. Ponadto w "rejestrze pedofilów" zostanie ujawniony zawód skazanych. "Celem zmian jest prowadzenie bezwzględnej walki z pedofilią" - podkreślił resort sprawiedliwości i wylicza szczegółowo proponowane zmiany.

MOŻLIWE ZŁAGODZENIE KARY

Jednocześnie wprowadzony zostanie przepis, na mocy którego sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzić, w przypadkach, gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego, lecz wspólne relacje - zaznaczyło ministerstwo.

PRZESTĘPSTWO SIĘ NIE PRZEDAWNI

Kolejna zmiana zakłada, że zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Obecnie zgwałcenie dziecka poniżej lat 15 przedawnia się na ogólnych zasadach, czyli po upływie 20 lat od czasu popełnienia czynu, a jeżeli w tym czasie wszczęto postępowanie – po upływie lat 30. MS podkreśla, że w wielu przypadkach, zwłaszcza tam, gdzie do pokrzywdzenia małoletniego doszło w bardzo młodym wieku, czas ten i tak okazuje się niewystarczający do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej.

W Kodeksie karnym mają znaleźć się też wyższe kary za pedofilię. Dziś za zgwałcenie dziecka grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. W myśl projektu zmian gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Zostają też podwyższone kary za seksualne wykorzystanie dzieci, dziś wynoszą od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z projektem mają być określone w wysokości od 2 do 15 lat.

Projekt dodatkowo wprowadza szczególną podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności wobec sprawcy za przestępstwo seksualnego wykorzystania dziecka w sytuacji, gdy pozostaje ono pod pieczą sprawcy. W takiej sytuacji sąd będzie miał obowiązek orzec karę pozbawienia wolności, przewidzianą za dany rodzaj przestępstwa, w wysokości nie mniejszej niż dolna granica kary zwiększona o połowę.

NIE BĘDZIE ZAWIASÓW

Zmiany w Kodeksie karnym zakładają też wyeliminowanie kar w tzw. zawiasach. Sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie. Wobec sprawcy, który zgwałci i zabije dziecko, sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, będzie mógł wyłączyć w ogóle możliwość uzyskania przez skazanego warunkowego zwolnienia z więzienia.

Projekt wprowadza możliwość orzeczenia realnego dożywocie dla zwyrodnialców, którzy na skutek gwałtu doprowadzili do śmierci dziecka. Sąd będzie uprawniony do orzeczenia, że w żadnym wypadku nie będą oni mogli skorzystać z warunkowego zwolnienia z więzienia.

ELASTYCZNY WYMIAR KARY

Pozostałe zmiany w projekcie Kodeksu karnego zakładają m.in. wprowadzenie elastycznego wymiaru kar. Zmiany - zdaniem resortu sprawiedliwości - dadzą sądom możliwość orzekania zgodnie z poczuciem sprawiedliwości i współmiernie do ciężaru winy, ponieważ obecnie sędziowie dysponują ograniczonym zakresem kar za najpoważniejsze przestępstwa. Możliwe jest orzekanie kar do 15 lat pozbawienia wolności, osobną karą 25 lat więzienia i dożywotnim pozbawieniem wolności. Nie mogą więc wymierzyć np. kary 18 czy 27 lat więzienia, nawet gdyby była ona odpowiednia.

 

PAP/mim