Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Aleksandra Nietopiel

niedziela,

12 maja 2019

12:11

84. rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. "Dzisiaj ta postać ma znaczenie jednoczące"

Gdańsk oddał hołd Józefowi Piłsudskiemu. W niedzielę przypada 84. rocznica jego śmierci. Uroczystości zorganizował gdański okręg Związku Piłsudczyków RP i Urząd Miasta.

Przed pomnikiem marszałka Orkiestra Polskiego Oddziału Straży Granicznej odegrała Mazurka Dąbrowskiego, były przemowy, złożono kwiaty.

"POSTAĆ MA ZNACZENIE JEDNOCZĄCE"

- Postać Józefa Piłsudskiego dzisiaj ma znaczenie jednoczące, choć w okresie międzywojennym nie był tak odbierany. Dzisiaj nawet prawica, w przeciwieństwie do tej przedwojennej, raczej powołuje się na marszałka – zauważa płk. Andrzej Adamczyk, prezes okręgu gdańskiego Związku Piłsudczyków RP.

"NIE MA DRUGIEGO TAKIEGO CZŁOWIEKA"

Z kolei wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz w swoim przemówieniu powołał się na słowa historyka Normana Davisa, który pisał, że w nowoczesnej historii Polski nie ma innego człowieka, którego można porównać z Józefem Piłsudskim. Był genialnym politykiem, strategiem i mężem stanu. Jednym najwybitniejszych Polaków w dziejach Polski.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządu, kombatanci, uczniowie gdańskich szkół i mieszkańcy.

 

Aleksandra Nietopiel/pOr