Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment

środa,

08 maja 2019

08:19

Informacja o terminach emisji bezpłatnych spotów w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Radio Gdańsk realizując ustawowy obowiązek udostępnia swoją antenę komitetom wyborczym w celu emisji bezpłatnych bloków wyborczych.

Zasady udostępniania czasu antenowego reguluje rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Na antenie RG wyemitujemy 1200 minut materiałów przygotowanych przez komitety wyborcze, a co najmniej 80 procent czasu przeznaczonego na audycje wyborcze będzie w godz. 13:00-15:00 i w godz. 18:00-22:00.

Kolejność emisji spotów ustalono podczas losowania w dniu 7 maja 2019 r.

Pełna lista emisji spotów znajduje się TUTAJ (kliknij, aby pobrać plik).

Emisja audycji wyborczych będzie miała miejsce od 10 do 24 maja.

W przypadku wylosowania kilku kolejnych pozycji w harmonogramie emisji, możliwe jest stworzenie audycji wyborczej obejmującej zsumowany czas wynikający z planu emisji.

Od dnia 8 maja 2019 r. RG udostępnia komitetom wyborczym studio nagrań, w celu przygotowania audycji wyborczych.

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika komitetu wyborczego do p. Jadwigi Zielkiewicz w dni robocze w godzinach 9.00-16.00 pod nr tel. 583498729, nie później niż na dobę przed rejestracją audycji wyborczych. Rejestracja audycji wyborczej następuje najpóźniej w przeddzień planowanej jej emisji.

Audycje wyborcze przygotowywane samodzielnie przez komitety wyborcze, są dostarczane do Radia Gdańsk najpóźniej na 24 godziny przed rozpowszechnianiem. Audycje te przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00–16:00. Audycje mogą być dostarczane na płycie CD lub zewnętrznej pamięci masowej w formatach: audio, mp3 lub wav. Każdorazowo wymagana jest obecność pełnomocnika komitetu lub osoby upoważnionej na piśmie.

Istnieje możliwość przekazania audycji drogą elektroniczną na adres opp@radiogdansk.pl oraz m.broniewicz@radiogdansk.pl w formacie mp3 lub wav. Może to się odbyć jedynie z adresu zgłoszonego we wniosku przez pełnomocnika komitetu. Korespondencja elektroniczna spełniająca te warunki traktowana będzie jak oświadczenie woli pełnomocnika.

Na antenie RG będą emitowane wyłącznie audycje wyborcze wskazane/dostarczone przez pełnomocników komitetów wyborczych. Podział czasu antenowego pomiędzy poszczególnych kandydatów jest wewnętrzną sprawą komitetów.

RadiO Gdańsk nie odpowiada za treść emitowanych audycji wyborczych.

Osobą odpowiedzialną za kontakty z komitetami jest Artur Kiełbasiński, Sekretarz Programowy, mail: a.kielbasinski@radiogdansk.pl, nr tel. 502 499 044.