Wiadomości
Fot. UG

środa,

20 marca 2019

14:05

"Studiowanie bywa potwornie nudne. Lepiej czasami... pograć w jakieś gry". Rozmowa z prof. Joanną Mytnik

Zasłynęła z tego, że kursy akademickie zamienia w gry. Przejdziesz grę, dostaniesz zaliczenie, nie przejdziesz - nie dostaniesz wpisu do indeksu. Profesor Joanna Mytnik została laureatką nagrody "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. A o tym, że studiowanie może być przyjemnością, opowiadała w audycji "Pomysłowy Włodzimierz".
Czy studia mogą być grą, nauka zabawą, zabawa nauką? Czy to jest poważne, żeby kurs akademicki zamieniać w przyjemny sposób spędzania czasu? Nauka to przecież wysiłek i ciężka praca. Nauka jest rzeczywiście pracą, ale pracować ludziom się nie chce, gdy nie są nagradzani. Po prostu stajemy się ospali i mniej nam się chce coś zrobić, jeśli nagrody nie będzie. - Nasz mózg lubi przyjemności i skłania nas do ich poszukiwania. Nie widzi sensu w wydatkowaniu energii, gdy nie będziemy mieli z tego korzyści - tak często mówi neurofizjolog dr Wojciech Glac, z którym prof. Joanna Mytnik opracowuje kolejne kursy akademickie w formie gier.

Posłuchaj rozmowy z prof. Joanną Mytnik w której pojawia się też nazwisko dra Wojciecha Glaca:


 
ZGRYWALIZOWANE WYKŁADY

Dr hab. Joanna Mytnik, prof. nadzw. – jest związana z Uniwersytetem Gdańskim od czasów studiów tj. od roku 1994. Od roku 2004 jest zatrudniona w Katedrze Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Biolog, od 20 lat naukowo zajmuje się tropikalnymi gatunkami storczyków. Jej drugą życiową pasją jest uczenie, które rozumie jako organizację przestrzeni edukacyjnej realizującej potrzeby każdego ze studentów. Projektując środowisko uczenia się bazuje na filozofii organizacji turkusowych, co studentom się rozwijać i daje im przestrzeń dla kreatywności.

Swoje kursy akademickie na Uniwersytecie Gdańskim prowadzi w formie zgrywalizowanej od 2013 roku, które oparte są na rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjnych studentów i oferujące każdemu z nich obranie własnej ścieżki samorozwoju w ramach poszczególnych kursów. W swojej pracy dydaktycznej, poza grywalizacją, stosuje gry miejskie i planszowe, szeroko wykorzystuje nowe technologie w pracy ze studentami. Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych z grywalizacji, nowych technologii i wykorzystania gier w edukacji. W zakresie wdrażania innowacyjnych narzędzi dydaktycznych współpracuje ze wieloma uczelniami w Polsce, a także centrami nauki i ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Jest współautorką i ekspertem w zakresie grywalizacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości "Starter".

Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich "Ideatorium" na Uniwersytecie Gdańskim (od 2014 roku) promujących dobre praktyki w zakresie podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej. Jest ekspertem i trenerem w międzynarodowym projekcie Erasmus Plus "INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych" (2015-2019) w zakresie wdrażania grywalizacji. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016 rok). Czterokrotna beneficjentka Funduszu Innowacji Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim, wykładowca Laboratorium Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego (od 2015 roku).

NAUCZYCIEL ROKU


Nagroda "Nauczyciel Roku" imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za szczególne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom akademickim UG. Nauczycieli zgłaszają do nagrody dziekani wydziałów w porozumieniu z wydziałowymi radami samorządu studentów. Wnioski rozpatruje powołana specjalnie Komisja Konkursowa złożona ze studentów i nauczycieli akademickich. Patronem nagrody jest Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855), wybitny gdański pedagog i uczony, zasłużony dla zachowania polskości Pomorza, lektor języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum Akademickim.


Włodzimierz Raszkiewicz