Wiadomości
We wszystkich zgłoszonych przypadkach prawie 60 proc. ofiar stanowili małoletni płci męskiej. Fot. PAP/Piotr Nowak

czwartek,

14 marca 2019

14:53

Episkopat ujawnił liczbę przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich w polskim Kościele. 382 zgłoszenia

382 zgłoszenia przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich, w tym 198 osób poniżej 15 roku życia, a 184 powyżej 15 roku życia. Tak wynika z danych, które otrzymał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski od wszystkich diecezji i zakonów. Sprawy dotyczą okresu od od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 roku.

Dane zostały opracowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Centrum Ochrony Dziecka. Według nich łączna liczba ofiar we wszystkich (również niepotwierdzonych) przypadkach poniżej 15. roku życia wynosiła 345. Jeśli chodzi o liczbę osób poszkodowanych powyżej 15 roku życia, wyniosła ona 280. Wśród ofiar, we wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie, małoletni płci męskiej stanowili 58,4 proc., natomiast małoletni płci żeńskiej 41,6 proc. 


25 PROCENT WYKLUCZONA

Spośród wszystkich przypadków, względem których udało się ustalić stan procesu kanonicznego (94,8 proc. wszystkich zgłoszonych przypadków), 74,6 proc było już zakończonych, zaś 25,4 proc. było jeszcze w toku. Spośród zakończonych spraw wydaleniem ze stanu duchownego skutkowało 25,2 proc. postępowań. Inne kary takie jak: suspensa, upomnienie kanoniczne, zakaz pracy z małoletnimi, pozbawienie urzędu, ograniczenie posługi albo zakaz wystąpień publicznych stanowiły 40,3 proc.

INNE KONSEKWENCJE

Sprawy zakończone innymi skutkami (nałożenie pokuty, przeniesienie na inną parafię, przeniesienie poza duszpasterstwo parafialne, do domu emeryta albo domu chorych księży, terapia, samowolne opuszczenie diecezji) stanowiły 11,5 proc., zaś zakończone umorzeniem postępowania (ze względu na śmierć osoby oskarżanej, samobójstwo lub brak wystarczających dowodów, zły stan zdrowia) stanowiły 12,6 proc. W 10,4 proc. przypadków postępowanie zakończyło się uniewinnieniem oskarżonego.

NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZALI POSZKODOWANI

Zgłoszenia przypadków wykorzystywania małoletnich były najczęściej składane przez osoby poszkodowane (41,6 proc.) lub ich bliskich (20,9 proc.). W 5,8 proc. wiedza pochodziła od organów państwa, a w 5,2 proc. przypadków z mediów. Osoby z parafii, czyli zarówno duchowni, jak i osoby świeckie zgłosiły 5,2 proc. takich przypadków. Wiedza o 14,9 proc. przypadków pochodziła z innych źródeł, takich jak: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawcy, opiekunowie dzieci oraz znajomi poszkodowanych, współbracia (w zakonach), klerycy, inni kapłani.

WYZNACZYLI DELEGATÓW

W Polsce w każdej diecezji wyznaczeni są delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich, o których powiadamiane są diecezje, od 2001 zgłaszane są do Watykanu, zgodnie z wytycznymi dokumentu Jana Pawła II z 2001 r. („Sacramentorum sanctitatis tutela” z 2001 r.). Z kolei informacje o nadużyciach, które docierają do diecezji, kierowane są do watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

PRZESZKOLILI 3 TYS. DUCHOWNYCH

Koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży kieruje Centrum Ochrony Dziecka. Przeszkolono w nim dotychczas ponad 3000 duchownych w kwestii zapobiegania przestępstwom wykorzystywania małoletnich. Ofiary przestępstw seksualnych mogą otrzymać pomoc psychologiczną, prawną oraz duchową.

IAR/mkul