Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Krzysztof Mystkowski

poniedziałek,

18 lutego 2019

13:26

Próba wrogiego przejęcia w firmie Drutex w Bytowie? Mamy "wojnę" na oświadczenia

Do próby wrogiego przejęcia miało dojść w bytowskim Druteksie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył prezes firmy i największy akcjonariusz - Leszek Gierszewski.

Informację o tym, że do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, potwierdziła Radiu Gdańsk prokurator Małgorzata Borek.

- W niedzielę największy akcjonariusz firmy Drutex S.A. złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które popularnie nazywa się "wrogim przejęciem". Mówiąc bardziej precyzyjnie, chodzi o przekroczenie uprawnień przez osoby pełniące funkcje kierownicze w spółce - mówi Małgorzata Borek.

BĘDZIE ŚLEDZTWO?

Obecnie prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające, na podstawie którego zdecyduje, czy konieczne będzie wszczynanie śledztwa. Sprawa badana jest pod kątem paragrafu 1a artykułu 296 kodeksu karnego.

W paragrafie 1 czytamy: "kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Tymczasem w paragrafie 1a jest mowa o tym, że: "jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1 przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo
wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.".

NIE WESZLI DO FIRMY

W poniedziałek przed siedzibą okiennego potentata pojawili się pracownicy firmy Krzysztofa Rutkowskiego, działający na zlecenie prezesa spółki. Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarł nasz reporter, wynika, że nie wpuścili do firmy osób należących do jej kierownictwa.

Prezes Druteksu prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek wyda oświadczenie w tej sprawie.

OŚWIADCZENIE FIRMY

Do sprawy odniosła się również firma Drutex, która wydała specjalne oświadczenie (pisownia oryginalna).

Próba wrogiego przejęcia firmy DRUTEX

W związku z dzisiejszymi wydarzeniami, Drutex S.A. oświadcza, że mogło dojść do próby wrogiego przejęcia spółki. Pod nieobecność Pana Leszka Gierszewskiego – założyciela i głównego akcjonariusza spółki, który od prawie 35 lat buduje od zera firmę Drutex oraz samodzielnie decyduje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących jej rozwoju, podjęto podstępne działania, których celem było usunięcie Pana Prezesa i przejęcie władzy w firmie. Szczególnie bulwersujący jest fakt, iż działania te podjęły osoby z najbliższej rodziny, tzn. córka oraz jej mąż (radca prawny). Na skutek wsparcia lojalnych osób z załogi spółki oraz dzięki pomocy profesjonalnych podmiotów, takich jak BIURA RUTKOWSKI - RUTKOWSKI GROUP, udało się zapobiec tragedii i zachować wiarygodność firmy, która jest największym pracodawcą w Bytowie i w regionie. W sprawie zostało również złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Wszelkie dalsze próby podejmowania czynności pseudoprawnych przez przeciwników prezesa Drutexu będą surowo kwestionowane i uznawane za nielegalne.

Oświadczenie wydała także przewodnicząca rady nadzorczej firmy Grażyna Gierszewska. - Zaprzeczam, aby aby przez kogokolwiek innego poza samym Leszkiem Gierszewskim, zostały podjęte działania mające na celu „wrogie przejęcie” Drutex Spółki Akcyjnej w Bytowie - czytamy w oświadczeniu. 

Oświadczam, że zaprzeczam, aby przez kogokolwiek innego poza samym Leszkiem Gierszewskim, zostały podjęte działania mające na celu „wrogie przejęcie” Drutex Spółki Akcyjnej w Bytowie. Jednocześnie wyjaśniam, że Leszek Gierszewski zapomniał kto jest akcjonariuszem - właścicielem większościowego pakietu akcji Drutex S.A. w Bytowie. Akcje te jako objęte wspólnotą majątkową małżeńską stanowią majątek wspólny małżonków Leszka i Grażyny Gierszewskich, a stosowny zapis odzwierciedlający tę okoliczność na mój wniosek został ujawniony w Księdze Wieczystej Drutex S.A. w Bytowie. Założycielem spółki - wbrew twierdzeniom Leszka Gierszewskiego - byli Grażyna Gierszewska, Leszek Gierszewski oraz nasze dzieci Karolina Dobranowska i Jakub Gierszewski. Podwaliną majątkową przyszłej potęgi Drutex S.A. był majątek odziedziczony przeze mnie po moim ojcu. Aktywny udział w tworzeniu rozwoju Drutex S.A. obok Leszka Gierszewskiego brałam ja oraz nasze dzieci w szczególności wieloletni wiceprezes zarządu Karolina Dobranowska. Zdziwienie budzi siłowe niedopuszczenie do odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zwołanego przez samego Leszka Gierszewskiego z porządkiem obrad ustalonym przez niego, bez którego zgody nie było możliwości zmiany porządku obrad. Podstawowym celem pozostałych akcjonariuszy było niedopuszczenie do bezpodstawnego i niekorzystnego dla spółki odwołania z członka zarządu Bogdana Gierszewskiego a także wiceprezes Karoliny Dobranowskiej. Leszek Gierszewski doprowadził także do sprzecznego z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej (posiedzenie takie może zwołać wyłącznie przewodnicząca Rady Nadzorczej), na których podjęto nieskuteczną uchwałę o odwołaniu mnie z funkcji przewodniczącej, jednocześnie uniemożliwiając mi udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. O posiedzeniu zostałam poinformowana bezpośrednio przed nim, będąc w Słupsku. Gdy dojechałam do Bytowa, nie wpuszczono mnie na posiedzenie Rady. W mojej ocenie Leszek Gierszewski, pod wysoce negatywnym wpływem obecnej, rzeczywistej partnerki życiowej, rozpoczął prowadzenie polityki sprzecznej z żywotnym interesem Drutex S.A. jak i najbliższych członków rodziny, polegającej na usuwaniu ze spółki osób należących do rodziny, profesjonalnie i oddanie dbających o dobro i rozwój spółki. Tego typu postępowanie Leszka Gierszewskiego budzi mój stanowczy sprzeciw i spotyka się ze stosowną reakcją prawną. Jednocześnie wyrażając zażenowanie zaistniałą sytuacją, uprzejmie proszę wszystkich klientów, pracowników i współpracowników Drutex S.A. o zachowanie spokoju.

Grażyna Gierszewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej

 
Sylwester Pięta/mkul