Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Jacek Klejment

piątek,

08 lutego 2019

07:06

Warunki i zasady skorzystania z bezpłatnego czasu antenowego

Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy i rozporządzenia Radio Gdańsk S.A. udostępnia bezpłatny czas antenowy na audycje przygotowane przez komitety wyborcze w łącznym wymiarze 60 minut. Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane będą na antenie Radia Gdańsk od 15 lutego do 1 marca o godz: 13:30 oraz 19:56.
W związku z charakterem wyborów, audycje będą zawierać treści pochodzące wyłącznie od komitetów wyborczych zarejestrowanych komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Gdańska. Komitetom wyborczym przysługuje równy czas audycji wyborczych.

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego, nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

Komitety wyborcze mogą łączyć czas emisji, jeśli na skutek losowania przysługują im np. dwie kolejno emitowane po sobie audycje.

PROCEDURA EMISJI

Warunkiem emisji audycji wyborczych jest zgłoszenie przez komitety wyborcze chęci skorzystania z bezpłatnego czasu antenowego. Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe (mail, numer telefonu) pełnomocnika komitetu wyborczego.

Wnioski trzeba dostarczyć na adres poczty elektronicznej: biuro@radiogdansk.pl do poniedziałku 11 lutego.

Losowanie kolejności emisji audycji wyborczych odbędzie się w siedzibie Radia Gdańsk w dniu. 13 lutego.

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych w celu nagrania nieodpłatnej audycji wyborczej jest składany przez pełnomocnika komitetu wyborczego do p. Jadwigi Zielkiewicz w dni robocze w godzinach 9.00-16.00 pod nr tel. 583498729, nie później niż na dobę przed rejestracją audycji wyborczych

REJESTRACJA RADIOWEJ AUDYCJI WYBORCZEJ I PRZYGOTOWANIE JEJ DO EMISJI OBEJMUJE:

- nieodpłatne przegrania audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy;
- nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji, ale nie krótszy niż 10 minut.
Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy muszą być dostarczone nadawcy najpóźniej 24 godziny przed planowaną emisją.

Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może w okresie do końca kampanii wyborczej rozpowszechniać odpłatne audycje wyborcze.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,
- Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

Osoba kontaktowa w sprawie emisji audycji wyborczych:
Artur Kiełbasiński, a.kielbasinski@radiogdansk.pl