Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Maciej Kosycarz

czwartek,

24 stycznia 2019

14:53

Urząd Wojewódzki skontrolował MOPS w Sopocie. Efekt? Ponad 800 tysięcy do zwrotu. "Nie zmieniamy naszego stanowiska"

Sopot ma zwrócić do budżetu państwa ponad 800 tys. zł po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Wojewódzki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Chodzi o wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Miasto nie zgadza się z takimi ustaleniami.
MOPS w Sopocie stoi na stanowisku, że wypłacanie świadczenia bez względu na to, kiedy powstała niepełnosprawność i czy miało to miejsce po ukończeniu przez podopiecznych 18. lub 25. roku życia, w przypadku nauki w szkole, jest realizacją wyroku TK z 21 października 2014 roku. TK wskazał wówczas, że różnicowanie takich osób jest sprzeczne z Konstytucją.

INTERPRETACJA PRZEPISÓW

Wyrok ten nie spowodował jednak do tej pory zmian w prawie w tej kwestii - stąd wnioski z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego, że należy stosować obowiązujące nadal przepisy prawa w tym zakresie. Zespół kontrolny z Urzędu Wojewódzkiego uznał interpretację obecnej sytuacji przez MOPS w Sopocie za nieuprawnioną, a przyznawanie i wypłacanie świadczenie w takiej wysokości opiekunom tych osób za niezasadne.

KOMENTARZ MOPS SOPOT DLA RADIA GDAŃSK

Otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne od Wojewody Pomorskiego, w którym negatywnie oceniono sposób ustalania prawa do świadczeń pielęgnacyjnych przyjęty przez nasz Ośrodek. Taka ocena była do przewidzenia, ponieważ kontrola była przeprowadzana na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które już wcześniej jednoznacznie sygnalizowało swoje zdanie na ten temat.

Respektujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nie zmieniamy naszego stanowiska, nadal wypłacamy świadczenie pielęgnacyjne wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych. Stanowisko takie reprezentuje również Rzecznik Praw Obywatelskich a także potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych w całej Polsce, do których odwołują się opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

Realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł 21 października 2014 r. i dotyczy równego traktowania opiekunów osób niepełnosprawnych. W szczególe wyrok ten uznaje art. 17  pkt 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych za niekonstytucyjny, co jest równoznaczne z jego uchyleniem. Powyższy wyrok, mając na względzie zasady współżycia społecznego, wskazuje, że każdy opiekun osoby niepełnosprawnej, niezależnie od momentu powstania niepełnosprawności, ma prawo do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów m.in. niepodejmowania  lub rezygnacji z zatrudnienia.

Respektując wyrok TK oraz mając na uwadze dobro i godność osób niepełnosprawnych, wymagających stałego wsparcia, MOPS w Sopocie podjął decyzję o wypłacaniu świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała po 18 roku życia lub po 25 roku życia, w przypadku nauki w szkole.

Efektem podjętej decyzji są jasne i sprawne postępowania administracyjne, ułatwiające klientom uzyskanie należnego im świadczenia. Unikamy w ten sposób, znanej z praktyki innych ośrodków, drogi odwoławczej, która z punktu widzenia osoby potrzebującej wsparcia, jest skomplikowana proceduralnie, niezrozumiała oraz czasochłonna.

Stosowana przez nasz Ośrodek praktyka znajduje mocne uzasadnienie wśród organów drugiej instancji, kolegiów odwoławczych oraz naczelnych i wojewódzkich sądów administracyjnych w całej Polsce, których orzeczenia odzwierciedlają stanowisko MOPS w Sopocie.

Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

PAP/iw/mili/puch