Wiadomości
Fot. Wikimedia Commons

piątek,

11 stycznia 2019

10:15

Potrzebujący dostaną jedzenie. Nowy program "Posiłek w szkole i w domu"

Pół miliarda złotych tylko w tym roku, i prawie 3 miliardy złotych przez następne 3 lata rząd przeznaczy na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz osób dorosłych, które z różnych przyczyn nie są w stanie sobie poradzić. Ruszył nowy program "Posiłek w szkole i w domu".

Jak wyjaśnia Małgorzata Sworobowicz, rzeczniczka wojewody pomorskiego, w naszym regionie program koordynowany jest przez wojewodę, który rozdysponowuje pieniędzmi. Natomiast odpowiednie zapotrzebowanie składają gminy, które formalnie występują z wnioskami do wojewody.

TAKŻE WSPARCIE PIENIĘŻNE

Oprócz samego dożywiania w stołówkach szkolnych, czy w domu w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych przewidziane jest także wsparcie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Dzięki programowi modernizowane i doposażanie będą stołówki szkolne, co pozwoli na podniesienie jakości posiłków i standardu funkcjonowania miejsc, w których te są przygotowywane.

To czy i komu przysługuje dofinansowanie pomogą ustalić pracownicy miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. By takie otrzymać, należy spełnić warunki przewidziane w Ustawie o Pomocy Społecznej. Szczegóły nowego programu pomocowego znajdują się TUTAJ.

Tylko w zeszłym roku ze wsparcia rządu w zakresie dożywiania skorzystało około 66 tysięcy osób w całym kraju. Na pomoc przeznaczono ponad 44 miliony złotych.

Daniel Wojciechowski/mar