Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Anna Rębas

czwartek,

06 grudnia 2018

17:19

Pierwsze Święto Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Trwają przygotowania do okrągłej setnej rocznicy, która już za dwa lata

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości uroczyste posiedzenie senatu odbyło się w odremontowanej auli im. T. Meissnera. Na uroczystość przybyli dyrektor generalny Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Mariola Chojnacka, wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, przewodniczący Konwentu Morskiego ktp. ż.w. Zbigniew Sulatycki, dowódca III Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ktp. Wiesław Piotrzkowski, sekretarz Konwentu Morskiego Krzysztof Siedlikowski. Obecni byli też przedstawiciele polskich uczelni, świata biznesu i instytucji branży morskiej.

OSIĄGNIĘCIA UCZELNI W 2018 ROKU

- Uzyskanie statusu uniwersytetu to nasze największe osiągnięcie - mówił w swoim wystąpieniu rektor, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. - To sygnał, że osiągnęliśmy kolejny szczebel rozwoju, to także sygnał dla armatorów, przedsiębiorców, także za granicą, że możemy być dla nich jeszcze bardziej znaczącym partnerem. Nadanie naszej uczelni rangi uniwersytetu to także prezent dla Gdyni, która do tej pory była jedynym dwustutysięcznym polskim miastem, które swojego uniwersytetu nie miało.

To jednak nie jedyne wydarzenie historyczne w tym roku. - Rejs Niepodległości dookoła świata na pokładzie Daru Młodzieży z udziałem 900 młodych ludzi, w tym 500 naszych studentów i uczniów średnich szkół morskich to możemy uznać za największe w tym czasie wydarzenie promocyjne Polski na świecie mówił rektor Zarębski.

AMBICJE ROZWOJU

Uiwersytet Morski w Gdyni został sklasyfikowany po raz pierwszy na Liście Szanghajskiej, stanowiącej ranking 500 najlepszych wyższych uczelni z całego świata. Gdyńska placówka zajęła w tym zestawieniu wysokie 42. miejsce.

- Nasza uczelnia już dziś jest najstarszą i największą taka placówką w Europie. Jest też najsilniejszym morskim ośrodkiem naukowo-badawczym w Polsce. Mamy ambicję, by się rozwijać w obszarach: instytucjonalnym, naukowo-badawczym i kadrowym. Kilka tygodni temu minister Marek Gróbarczyk pozytywnie odniósł się do mojej prośby przyłączenia do naszej uczelni Instytutu Morskiego i Instytutu Rybackiego. Przed nami zatem czas audytów, konsolidacji, spotkań zespołów roboczych, a efektem będzie fuzja i powstanie najsilniejszego ośrodka badawczo-naukowego w obszarze gospodarki morskiej. Tym ośrodkiem będzie Uniwersytet Morski w Gdyni.

Posłuchaj:


WSPÓŁPRACA Z ENERGĄ

Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Grupą Energa S.A. - Jest teraz wielki nacisk na to by dobrze układała się współpraca między gospodarką i nauką . Mamy nadzieję że studenci którzy rozpoczynają kształcenie będą mogli brać udział w praktykach w naszej firmie. Stawiamy na rozwój w dziedzinie innowacji.  Chcemy zatrudniać absolwentów Uniwersytetu Morskiego - mówiła naszej reporterce Alicja Barbara Klimiuk prezes Zarządu Energa S.A.

LIST OD MINISTRA

Swój list z gratulacjami  dla studentów i władz przysłał także minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. - Niestety nie mógł być obecny ponieważ w tym czasie uczestniczył w panelu ministrów podczas katowickiego szczytu klimatycznego COP 24 - list z gratulacjami odczytała dyrektor Mariola Chojnacka. - Utworzenie uniwersytetu nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i ciężka praca władz i całej uniwersyteckiej społeczności. Uzyskanie tak wysokiej rangi to nie tylko prestiż i docenienie dorobku, ale i zobowiązanie do dalszego wysiłku i utrzymania wysokiego poziomu. Życzę wytrwałości całej uniwersyteckiej społeczności i wszelkiej pomyślności - mówiła dyrektor Mariola Chojnacka.

Wręczono też nagrody Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dla wybitnych studentów, a najlepszym absolwentom UMG "Medale Absolwenta". Uhonorowani tez zostali najbardziej zasłużeni pracownicy uczelni. Nadano tez tytuły doktorskie i tytuły doktora habilitowanego. Gości obejrzeli też wystawę "Rejs Niepodległości".

Uniwersytet Morski w Gdyni został powołany do życia decyzją ministra spraw wojskowych gen. Józefa Leśniewskiego 17 czerwca 1920 r. jako Szkoła Morska w Tczewie, z dwoma wydziałami – nawigacyjnym i mechanicznym. Zajęcia dydaktyczne, z powodu trwającej wojny polsko-bolszewickiej zainaugurowano dopiero 8 grudnia (dzień ten obchodzony jest jako Święto Szkoły). Absolwenci uzyskiwali uprawnienia, jakie dawały studia wyższe. W 1930 r. szkołę przeniesiono do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków przy ul. Morskiej i przemianowano na Państwową Szkołę Morską. W czasie II wojny światowej szkoła prowadziła działalność w Wielkiej Brytanii.

Po wojnie placówka wróciła do dawnej siedziby jako szkoła średnia. W roku 1968 przekształcono Państwową Szkołę Morską w Gdyni w Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. W 2001 r. uczelnia otrzymała status akademii i zmieniła nazwę na Akademia Morska w Gdyni.

Anna Rębas/mro