Wiadomości
Fot. GZDiZ

środa,

10 października 2018

17:23

Przewrócił się na skuterze w Tunelu pod Martwą Wisłą. Kierowcy nawet się nie zatrzymali. Teraz mogą mieć problemy [FILM]

Trzej kierowcy obojętnie przejechali obok leżącego kierowcy skutera. W nocy z wtorku na środę w tunelu pod Martwą Wisłą mężczyzna jadący skuterem wpadł w poślizg i upadł razem z maszyną. Obok poszkodowanego kolejno przejechali trzej kierowcy. Żaden się nie zatrzymał.

O zdarzeniu poinformował Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Policjanci przypominają o karze nawet do trzech lat pozbawienia wolności za nieudzielenie pierwszej pomocy. 

DO TRZECH LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI 

Sprawa z wtorkowej nocy została przekazana do wydziału dochodzeniowego. Część kierowców jest oburzona tłumacząc, że kierujący pojazdami mogli nie zauważyć leżącego mężczyzny. Konsekwencji prawnych nie uniknął sam poszkodowany. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 200 złotych.

Magdalena Kiljan z GZDiZ tłumaczy, że najprawdopodobniej skuterzysta jechał zbyt szybko. - Mężczyzna kilka chwil później wstał o własnych siłach. W ciągu 3 minut od zdarzenia na miejsce dojechały nasze służby, aby udzielić pierwszej pomocy i zabezpieczyć miejsce. Tunel w kierunku Stogów na czas działań policji został zamknięty na blisko godzinę. Kierujący skuterem przytomny został zabrany przez pogotowie do szpitala - opisuje. 

Na filmie widać, jak Tunelem pod Martwą Wisłą jedzie mężczyzna na skuterze. W pewnym momencie maszyna wpada w poślizg, kierujący nie utrzymuje równowagi i przewraca się razem z jednośladem. Mężczyzna niemal bez ruchu leży przez około 2 minuty. W międzyczasie sąsiadującym pasem przejeżdżają kolejno trzy samochody. Ich kierowcy obojętnie mijają poszkodowanego. 

 

 


PRZEPISY MÓWIĄCE O OBOWIĄZKU UDZIELENIA PIERWSZEJ POMOCY:

Kodeks karny:
Artykuł 162. mówi, że "Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Kodeks wykroczeń:
Art. 93. [Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku] § 1. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Prawo o ruchu drogowym:
Art. 44. [Postępowanie w razie wypadku drogowego]
1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję;
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

mm