Wiadomości
Fot. Rada Miasta Gdańska

środa,

10 października 2018

16:31

W Gdańsku wybierano Radę Seniorów. Ma wspomóc doświadczeniem prezydenta i radnych miejskich

To pierwsza w Polsce rada, w której zasiadać będą wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia i która będzie skupiona na ich sprawach. W środę odbyły się wybory do gdańskiej rady seniorów.
Jak mówi przewodnicząca komisji wyborczej i radna PO Żaneta Geryk rada będzie ciałem doradczym dla prezydenta i rady miasta. - Główne zadania rady seniorów to przede wszystkim doradzanie. Od nich będzie zależeć jak sprawy osób starszych będą się toczyć. Ich rola będzie wysoka, jeśli będą chcieli utworzenia komisji jak w Radzie Miasta Gdańska będą zajmowali sie edukacją dla seniorów, sprawami zdrowia, klubami seniora czy zagospodarowaniem ich miejsc zamieszkania - mówi radna PO.

W przyszłej Radzie, 30 z 34 radnych będzie seniorami zgłoszonymi przez lokalne społeczności, natomiast pozostałe cztery osoby będą przedstawicielami instytucji bądź organizacji działających na rzecz osób starszych. - Jeżeli radnych będzie mniej to rada również powstanie. Musi byc dwie trzecie wybranych, czyli minimum 23 osoby. Każdy może rozdzielić 6 głosów, po jednym na jednego seniora z każdego okręgu. Okręgi wyborcze są takie same jak do Rady Miasta Gdańska - dodaje radna Żaneta Geryk.

WSPÓŁPRACA Z RADĄ MIASTA

Na dobrą współpracę z nową radą liczy przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. - Seniorzy to doświadczeni ludzie, którzy pełnili różne funkcje, zawodowe czy społeczne. Jest ich bardzo wielu w Gdańsku. Jeśli będziemy podejmować decyzje to ich wsparcie może być ważnym czynnikiem - mówi przewodniczący Bogdan Oleszek.

W wyborach wziął udział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - W Gdańsku mamy ponad 120 tysięcy osób powyżej 60 roku życia, są programy dla seniorów, dziś odbywają się pierwsze w Polsce targi pracy dedykowane seniorom - wylicza prezydent. - To kolejny krok na uaktywnienie gdańszczanek i gdańszczan w wieku dojrzałym. Mają bogaty bagaż doświadczeń, z których warto korzystać. Idealny radny będzie potrafił dzielić się swoim doświadczeniem, ale dbając o interesy swojej grupy wiekowej jest otwarty również na potrzeby między innymi młodych małżeństw. Musi być otwarty - dodaje.

ANGAŻOWANIE SENIORÓW

Do rady seniorów startowało 39 osób, na które oprócz prezydenta mogli głosować między innymi radni i przewodniczący rad dzielnic. Zgłoszono 58 osób, jednak część nie przeszła pozytywnie weryfikacji. Rada Seniorów, podobnie jak Rada Miasta, może liczyć maksymalnie 34 osoby.
 
Celem Rady jest zwiększanie zainteresowania i zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych oraz pobudzania ich aktywności.

Kandydata na radnego - seniora mogła zgłosić grupa co najmniej 30 mieszkańców danego okręgu wyborczego, która musiała dołączyć do wniosku listę z podpisami co najmniej 30 osób popierających. Zgłaszającym mógł być również m.in. klub seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów oraz Rada Dzielnicy z danego okręgu wyborczego. W każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie pięciu radnych senioralnych. Wyjątkiem jest okręg nr 5 – tam wybranych zostanie 8 radnych. Dodatkowo jednego radnego wybiera spośród zgłoszonych kandydatów Komisja Wyborcza bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym - to tzw. "dzika karta".

Liczba radnych z danego okręgu uzależniona jest od liczby osób w wieku senioralnym w danym okręgu, zliczanej na podstawie ostatniego aktualnego rejestru meldunkowego prowadzonego przez Urząd Miejski w Gdańsku na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym odbywają się wybory. Przed każdymi wyborami musi być dokonana weryfikacja i przeliczenie danych dotyczących liczby seniorów w każdym z okręgów.
Rafał Mrowicki