Wiadomości
Paweł Lubomski odbiera nagrodę na Kongresie Przedsięborczości w Poznaniu Fot.PG

środa,

10 października 2018

14:38

MOST Wiedzy z Politechniki Gdańskiej zdobywa wyróżnienia, a informatycy ponad 26 mln zł na kolejny projekt

Projekt MOST Wiedzy realizowany przez informatyków z Politechniki Gdańskiej otrzymuje kolejne nagrody. Niedawno został uhonorowany Polską Nagrodę Innowacyjności 2018. Statuetkę, podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Poznaniu, odebrał dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.
To nie pierwsze wyróżnienie dla projektu mającego łączyć świat nauki i biznesu.Polska Nagroda Innowacyjności to nie jedyna nagroda dla projektu z Politechniki Gdańskiej. MOST Wiedzy we wrześniu został nagrodzony w kategorii „Cloud Computing – rozwiązania w chmurze” w konkursie Liderzy IT 2018, zorganizowanym w ramach targów informatycznych IT Future Expo. Z kolei w kwietniu tego roku projekt otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018.

Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy (mostwiedzy.pl) to symboliczny most łączący świat nauki z biznesem. Ogólnodostępna platforma gromadzi stale aktualizowane informacje o najnowszych osiągnięciach naukowych, innowacyjnych rozwiązaniach i kierunkach rozwoju tematów badawczych poszczególnych jednostek naukowych PG. System posiada wbudowaną inteligencję i mechanizmy rozumienia kontekstu wyszukiwania. To inteligentny doradca, który automatycznie uczy się na podstawie historii wyszukiwań, potrafi sugerować treści użytkownikowi, rozpoznaje grupy użytkowników i dopasowuje dla nich wyniki. Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.

most wiedzy
Fot. PG

Obecnie na Politechnice rozpoczyna się realizacja projektu MOST Danych, będącego niejako rozszerzeniem MOSTU Wiedzy. Uczelnia uzyskała finansowanie projektu, który przewiduje budowę repozytorium otwartych danych badawczych (ang. Open Research Data) służącego do gromadzenia i udostępniania danych powstających podczas wielu badań realizowanych na uczelniach i w instytucjach naukowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 26,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i będzie realizowany razem z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Posłuchaj rozmowy z dr Pawłem Lubomskim:


Włodzimierz Raszkiewicz