Wiadomości
Herbarium UG liczy 150 tysięcy okazów. Herbaria trzech uczelni z Pomorza to kolekcja około miliona roślin. Naukocy chcą zdigitalizować z tych zbiorów 480 tysięcy gatunków Fot.UG

czwartek,

04 października 2018

11:19

Naukowcy z Pomorza chcą stworzyć cyfrowy zielnik. Roślinom trzeba zrobić 480 tysięcy zdjęć

Trzy pomorskie uczelnie starają się o stworzenie wspólnego cyfrowego zielnika. Pomorska Akademia w Słupsku,  Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Szczeciński chcą, by rośliny przechowywane w ich herbariach zostały sfotografowane w dużej rozdzielczości i udostępnione do przeglądania dla każdego chętnego.
W czasach dzieciństwa niemal każdy z nas zbierał liście, kwiaty, trawy i suszył je pomiędzy kartkami książek. Czasami to była moda trwająca jedno lato. Niektórzy nieco dłużej oddawali się pasji, opisując zbiory, tworząc katalogi roślin z najbliższego otoczenia. To amatorskie i dziecięce zajęcie ma swoje odzwierciedlenie w profesjonalnej biologii. Naukowcy od czasów średniowiecza tworzą kolekcje roślin zachowując je dla przyszłych pokoleń poprze zasuszenie.

Takie profesjonalne zielniki znajdują się też na uczelniach w Gdańsku, Słupsku i Szczecinie. Naukowcy chcą, by zbiory przybrały postać cyfrową. Na czym polega digitalizacja zielnika? W jaki sposób otwiera pomorskie zielniki na świat? Posłuchaj audycji! Rozmówcami Włodka Raszkiewicza są: prof.Agnieszka Popiela z Uniwersytetu Szczecińskiego i prof.Dariusz Szlachetko z Uniwersytetu Gdańskiego.


herbarium
Dariusz Szlachetka i Agnieszka Popiela. Fot.RG

„Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” tak nazywa się projekt przedstawiony niedawno przez biologów z trzech pomorskich uczelni. Naukowcy liczą na to że uda im się uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zielnik Helwinga
Karta z zielnika Helwinga. Zawiera zasuszone rośliny zebrane z terenów dzisiejszej Polski i jest najstarszym zachowanym zbiorem tego typu Żródło:Wikimedia

Obecnie do największych zbiorów w Polsce zalicza się ponad półmilionowe kolekcje, które prowadzą Krakowski Zielnik Instytutu Botaniki PAN i Zielnik Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponad 300 tys. arkuszy znajduje się także w zielnikach uniwersytetów w Krakowie, Łodzi, Lublinie i Warszawie[3]. Zasoby polskich herbariów prezentują się skromnie na tle największych herbariów świata.
1.Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu – 8,9 mln okazów zielnikowych,
2.Kew Gardens w Londynie – 7 mln,
3.Ogród Botaniczny w Nowym Jorku – 7 mln,
4.Instytut Botaniczny Komarowa w Petersburgu – 6 mln,
5.Ogród Botaniczny w Genewie – 5,5 mln,
6.Narodowe Herbarium Holenderskie – 5,5 mln,

W świecie zarejestrowanych jest w sumie 4 tysiące herbariów w 165 krajach, przechowujących ok. 300 milionów okazów zielnikowych

Włodzimierz Raszkiewicz