Wiadomości
Fot. materiały prasowe

sobota,

08 września 2018

11:21

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gdańska. Słuchaj audycji Miasto w deszczu

Położenie geograficzne Gdańska i coraz częstsze występowanie spowodowanych globalnymi zmianami klimatu anomalii pogodowych sprawiają, że ryzyko powodzi rośnie. Najbardziej gwałtowne są te wywołane deszczami nawalnymi, które występują podczas tzw. oberwania chmury. Mają zwykle niespodziewany charakter oraz krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg.

Czy zmiany klimatyczne wpływają na intensyfikację ekstremalnych zjawisk pogodowych, w jakim stopniu dotyczą Gdańska i jak się na nie przygotować? W rozmowie z Sebastianem Kwiatkowskim opowiadają o tym Ryszard Gajewski (Gdańskie Wody) i Rober Marcinowicz (Meteo Pomorze).Jak miasto powinno walczyć z wielką wodą? Także tą, która spada z nieba?Miasto w deszczu z centrum Gdańska. Sebastian Kwiatkowski wraz ze specjalistami, hydrologami, eksploruje miejskie zbiorniki retencyjne. To serce systemu, którego zadaniem jest zabezpieczenie miasta przed powodzią. Warto dodać, iż jest on bardzo intensywnie monitorowany i pilnowany. Jak działa?

 

Co z tym ogromem wiedzy zrobić i też jak go nie zmarnować? Opowiadaliśmy o tym, jak hydrotechnicy mogą reagować na to, co dzieje się z wodą w zbiornikach retencyjnych, rzekach i potokach w razie intensywnego deszczu. Pytanie co jednak zrobić kiedy przyroda przechytrzy człowieka? Odpowiadają Joanna Pińska i Krzysztof Domagalski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku

 NOWOCZESNE SYSTEMY MONITORINGU I OSTRZEGANIA

W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu "Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu" powstaje nowoczesny, jednolity i w pełni cyfrowy system alarmowania wraz z systemem monitoringu hydrologicznego i opadów atmosferycznych, który pozwala na skuteczne powiadomienie o zagrożeniu powodziowym jak największej liczby mieszkańców.

W różnych rejonach Gdańska zamontowano 19 nowych deszczomierzy (stacji pomiarowych do badania wielkości opadu), a także 55 nowych sond hydrologicznych, które wskazują wysokość poziomu wody na praktycznie wszystkich zbiornikach i ciekach. Dzięki realizacji projektu, liczba urządzeń zwiększyła się kilkukrotnie.

Pojawiło się 55 nowych punktów alarmowych, w ramach których przewidziano syreny elektroniczne, radiotelefon, blok sterujący oraz maszt antenowy. Dodatkowo rozbudowano 15 istniejących punktów alarmowych, w których pojawiły się: radiotelefon i blok sterujący. 

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE

Rozbudowana sieć monitoringu (jedna z największych w Polsce) pozwala właściwie zarządzać sytuacja powodziową i mieć pełną wiedzę o aktualnym zagrożeniu: wielkości opadów, wypełnieniu zbiorników, aktualnym przepływie wody w ciekach i prognozowanych zjawiskach. Uzyskiwane dane będą na późniejszych etapach także podstawą do gruntownej analizy zjawisk występujących w zlewniach cieków, pozwalającej na stworzenie szczegółowych scenariuszy przebiegu zagrożeń.

System informowania i alarmowania pozwala na informowanie mieszkańców o zagrożeniu poprzez komunikaty głosowe i zapewnia objęcie nim terenów, które dotychczas znajdowały się poza systemem informowania głosowego.

Więcej o projekcie: www.miastowdeszczu.pl.