Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Ania Bobrowska

czwartek,

09 sierpnia 2018

12:15

Generalny Konserwator Zabytków stwierdził nieważność pozwoleń na prace na kanale Raduni

Decyzje w sprawie zabudowy Kanału Raduni w Gdańsku nieważne. Generalny Konserwator Zabytków przy Ministerstwie Kultury, profesor Magdalena Gawin, stwierdziła nieważność decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku pozwalających na budowę tzw. "koryta edukacyjnego" na zabytkowym kanale Raduni w ramach inwestycji Forum Gdańsk.
Chodzi o dwie decyzje: pierwszą z października 2016 r. i drugą z lutego 2018 r., które zdaniem przedstawicielki ministerstwa zostały wydane z rażącym naruszeniem przepisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W styczniu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków poinformował, że pozwolenie konserwatorskie na prace na kanale Raduni wygasło i prace prowadzone są bezprawnie. Inwestor Forum Gdańsk choć utrzymywał, że odnowienie pozwolenia nie jest potrzebne, przy ważnym pozwoleniu na budowę, w lutym uzyskał pozwolenie od miejskiego konserwatora. Przedstawiciele Forum Gdańsk nie chcą komentować sprawy.
Rafał Mrowicki