Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki

środa,

11 lipca 2018

09:15

Opóźnienia w wypłatach nauczycieli z 29 gdańskich szkół. Solidarność interweniuje, wiceprezydent wyjaśnia

Nauczyciele z 29 szkół w Gdańsku dostali wypłaty za czerwiec z parodniowym opóźnieniem. Pieniądze za czerwiec powinny trafić na ich konta w poniedziałek 2 lipca, a znalazły się tam dwa dni później. Wiceprezydent Gdańska tłumaczy, że odpowiedzialność za opóźnienia leży po stronie banku.
O wyjaśnienia do prezydenta zwróciła się oświatowa Solidarność. Zdaniem związkowców przyczyną opóźnień może być scentralizowanie księgowości wszystkich szkół w mieście w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych.

"Po raz trzeci w roku szkolnym 2017/2018 dochodzi do opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i placówek edukacyjnych w Gdańsku" - pisze Bożena Brauer z gdańskiej oświatowej Solidarności w liście do prezydenta Gdańska. Zwraca uwagę, że Karta nauczyciela gwarantuje wypłatę wynagrodzeń pierwszego roboczego dnia następnego miesiąca. "Po raz kolejny zostało naruszone prawo. [...] takie przypadki nie zdarzały się przed scentralizowaniem tych usług. [...] Zwracamy również uwagę, że problem ten dla ludzi oświaty jest szczególnie dotkliwy ze względu na wciąż relatywnie niski poziom wynagrodzeń nauczycieli" - czytamy w liście do prezydenta Gdańska.
 
 
CENTRALIZACJA KSIĘGOWOŚCI BŁĘDEM?

Podobnego zdania jest radny PiS Piotr Gierszewski. - Przedłużyło to ścieżkę legislacyjną dotyczącą kwestii finansowych - komentuje gdański radny. - Dyrektorzy szkół, będący dyrektorami samodzielnych zakładów pracy, zostali pozbawieni księgowych na miejscu zakładu pracy. Wszelkie kwestie dotyczące obsługi znajdują się w jednym centralnym punkcie. Trzeba ponieść własne koszta, a tych kosztów nie było wtedy gdy księgowi byli na miejscu. Dotyczy to blisko 30 placówek, a więc mówimy o blisko 1500 nauczycieli. Jest to już trzeci przypadek w tym roku gdy prezydent musi wypłacić nauczycielom pensje w terminie, a to już kolejny raz się nie zdarzyło - dodaje Piotr Gierszewski.
 
WICEPREZYDENT: ZAWINIŁ BANK

Sprawę wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska do spraw polityki społecznej Piotr Kowalczuk. Jak mówi zawinił bank, który opóźnił realizację przelewów. - Odpowiedzialność jest po stronie banku, który nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Wszystko powinno już być na kontach nauczycieli łącznie z odsetkami - mówi Piotr Kowalczuk.

W przypadku 5 placówek, przelewy posiadały status "odmowa wykonania", a w 24 placówkach, przelewy posiadały status "Oczekuje na realizację". Piotr Kowalczuk przekonuje, że problem związany jest w wprowadzeniem systemu podzielonej płatności, co wydłuża czas na realizację przelewów.

Poniżej oświadczenie wiceprezydenta Piotra Kowalczuka:

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych poinformowało Skarbnika Miasta i mnie mnie, że 2 lipca br wystąpiły w Banku PeKaO SA problemy w realizacji zleceń przelewu wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w 29 placówkach oświatowych.

W przypadku 5 placówek, przelewy posiadały status "odmowa wykonania", a w 24 placówkach, przelewy posiadały status "Oczekuje na realizację".

Zlecenia przelewu wynagrodzeń zostało autoryzowane przez GCUW w dniu 2 lica br. o godz. 7.12 i przesłane do banku do realizacji celem wyeliminowania ryzyka związanego z niezrealizowaniem przelewu przez bank.

Ze strony GCUW i UM wykonano wszystkie czynności zgodnie z procedurami, konta szkół zostały zasilone przez UM właściwymi kwotami, zlecenie wykonania przelewu autoryzowane w sposób umożliwiający realizację.

W związku z brakiem realizacji przelewów, o godz. 13 pracownik GCUW monitorował realizację zlecenia przez Bank i w związku z brakiem reakcji wystąpił do opiekuna z banku. Problem po stronie banku związany jest z wprowadzenie split payment, przez co czas oczekiwania na realizację przelewów jest wydłużony. Jednocześnie w tej samej wiadomości otrzymaliśmy zapewnienie, że przelewy zostaną wykonane, i że bank kieruje do nas prośbę, aby nie powielać zleceń.

O godz. 18.33 GCUW otrzymał wiadomość mailową od pracownika Banku, że przelewy ze statusem "odmowa wykonania" nie zostaną zrealizowane przez Bank i że mamy powielić przelewy (wykonaliśmy zalecenie banku).

W związku z zaistniałą sytuacją wysłane zostały wiadomości do wszystkich szkół, w których przelewy mogły nie zostać zrealizowane przez bank.

W przesłanej do szkół informacji przeprosiliśmy za zaistniałą sytuację, wskazując, iż problem nie leży po stronie GCUW, a jest wynikiem problemów technicznych w banku (na potwierdzenie przesłaliśmy korespondencję z bankiem) Poprosiliśmy, aby dyrektor szkoły przekazał pracownikom informację, że będziemy monitorowali sprawę i w przypadku braku realizacji zlecenia przelewu roszczenia pracowników o wypłatę odsetek GCUW będzie kierował do banku.


Rafał Mrowicki