Wiadomości
Fot. pixabay.com, mat. prasowe

sobota,

09 czerwca 2018

15:32

Komiks o przemocy w rodzinie. Nie bądź obojętny, pomóż [PRZECZYTAJ I PODAJ DALEJ]

Komiks o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powstał w Sopocie z inicjatywy członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Atrakcyjna forma przekazu ma sprawić, że publikacja zainteresuje szerokie grono mieszkańców Sopotu, w tym młodzież i dzieci, które są ofiarami lub świadkami przemocy, a nie zawsze zdają sobie z tego sprawę.
- Komiks jest odpowiedzią na problemy, z którymi stykają się codziennie pracownicy MOPS w Sopocie i my wszyscy, kiedy dowiadujemy się, jak dużo zła wydarza się w rodzinach. To nie dotyczy wyłącznie przemocy fizycznej, ale często przemocy psychicznej, która bywa o wiele bardziej dotkliwa. Przygotowując tę publikację, myślano o takim języku dotarcia do ludzi, żeby wszystko było proste, czytelne i atrakcyjne dla osób w różny wieku, czyli nie tylko dla osób dorosłych, ale także dla młodzieży i dla dzieci, bo to one najczęściej padają ofiarą różnych aspektów przemocy – mówi wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Gula.


"TO MOŻE SIĘ DZIAĆ W SOPOCIE"

Broszurka zawiera cztery opowieści i nosi tytuł "Historie o Życiu".

- Pierwsza jest historia o starszej pani, która mieszka z dorosłym synem zabierającym jej emeryturę. W Sopocie, mieście, w którym mieszka dużo starszych osób, takie sytuacje mogą mieć miejsce. Druga historia opowiada o żonie osaczonej przez zaborczego męża. Trzecia opowieść przedstawia problem przemocy wobec dziecka i ukazuje opresyjnego, nieustannie krytykującego dziecko rodzica. W tej historii ważna jest rola sąsiadów. Czwarta historia mówi o konflikcie na linii rodzic - dziecko, w którym obecna jest przemoc fizyczna. Nie chcę zdradzać więcej, zachęcam wszystkich, żeby sięgnęli po ten informator – mówi Wojciech Boduszyński, z-ca przewodniczącego sopockiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Każda historia kończy się wezwaniem do działania i wskazuje instytucje, do których można się zgłosić, by zapobiec problemowi sąsiadów lub poprosić o pomoc we własnej sprawie.

"KRÓTKIE HISTORIE Z ŻYCIA"

Idea stworzenia informatora w formie komiksu powstała podczas prac członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który składa się z przedstawicieli różnych instytucji (policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych).

Pomysłodawcą był członek zespołu z ramienia sopockiej Policji, kierownik rewiru dzielnicowych Lesław Mackiewicz. Scenariusz napisali psychologowie z Punktu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie – Agnieszka Januszewska i Maja Woźnicka. W oparciu o swoje doświadczenia zawodowe stworzyły historie, z którymi mogą identyfikować się odbiorcy na różnych poziomach – jako osoba doświadczająca przemocy, osoba stosująca przemoc czy świadek. Stąd nazwa informatora „Krótkie historie o życiu”. Stroną graficzną zajął się Adrian Lipiński.

GDZIE MOŻNA DOSTAĆ KOMIKS?

Wersję fizyczną informatora-komiksu będzie można znaleźć w siedzibie MOPS,  magistracie, komisariacie, sądzie, ale też w instytucjach kultury. Wersja elektroniczna znajdzie się na stronach www.mopssopot.plwww.sopot.plwww.sopot.policja.gov.pl. Publikujemy ją także na radiogdansk.pl. Zachęcamy do lektury i rozpowszechniania informatora, by jak najwięcej osób wiedziało, gdzie znaleźć pomoc i jak reagować w trudnych sytuacjach.


Piotr Puchalski
Napisz do autora: p.puchalski@radiogdansk.pl