Wiadomości
Fot. Wikimedia Commons

wtorek,

05 czerwca 2018

07:50

Tym razem padło na Miasto Ogrodów. Finał Olimpiady Solidarności odbędzie się na terenie Kopalni "Wujek"

Na terenie Kopalni "Wujek" odbędzie się finał V edycji ogólnopolskiego konkursu "Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii". 6 czerwca uczniowie szkół średnich z całej Polski sprawdzą swoją wiedzę w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Test obejmuje historię Polski z lat 1970-1990 i jest podzielony na trzy etapy.

PONAD 15 TYS. UCZNIÓW


W pięciu edycjach "Olimpiady Solidarności" wzięło udział ponad 15 tys. uczniów z całej Polski. Do udziału w tegorocznej odsłonie konkursu zakwalifikowało się ponad 3 tysiące uczestników z 400 szkół Polski. W kwietniu, 48 finalistów etapu wojewódzkiego wzięło udział w warsztatach studyjnych w Gdańsku, przygotowujących ich do egzaminu finałowego w Katowicach.


TRZY ETAPY


Konkurs jest trzyetapowy. Obejmuje historię lat 1970 – 1990. Skierowany jest do uczniów drugich klas liceum i trzecich technikum z całej Polski. 16 trzyosobowych drużyn będzie rywalizować ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny będzie wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu oceniać będzie pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem profesora Jerzego Eislera.

TEMATY PREZENTACJI FINAŁOWYCH

1. Polska na tle wybranych dwóch państw Układu Warszawskiego w latach 1970-1990 – próba porównania. Przedstaw rówieśnikom z państw spoza dawnej „żelaznej kurtyny” podobieństwa i różnice w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym.
2. Kim jestem? O dojrzewaniu świadomości politycznej i społecznej pokolenia wchodzącego w dorosłość w latach 1976- 1989.
3. Kłamstwa propagandy peerelowskiej i ich odbiór społeczny w latach 1970 – 1989.

WSTĘP NA POLSKIE UCZELNIE

Zwycięzcy Olimpiady otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Śląskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie, trafią statuetki V edycji.

Poza konkursem, w środę 6 czerwca o godz. 19:30 w Mieście Ogrodów, przed finalistami, gośćmi i mieszkańcami Katowic wystąpi zespół Fish Emade, który jest tegorocznym ambasadorem olimpiady. Ponadto 7 czerwca o godz. 11:00, w Kinoteatrze Rialto, odbędzie się gala wręczenia nagród dla laureatów.

oprac. mkul