Wiadomości
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

piątek,

09 lutego 2018

15:31

Powołano nową Radę Muzeum II Wojny Światowej. Zasiadło w niej 14 osób

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński, powołał członków Rady Muzeum II Wojny Światowej na kadencję 2018-2022.

Rada ma sprawować nadzór nad "wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa” oraz opiniuje sprawozdania dyrektora i plan działalności. Jako że instytucja podlega ministrowi kultury, to on powołuje radę.

CZTERNAŚCIE OSÓB

W nowej radzie zasiadło 14 osób. Są to: prof. dr hab. Andrzej Nowak, senator prof. dr hab. Jan Krzysztof Żaryn, prof. nadzw. dr hab. Sławomir Cenckiewicz, od 2016 r. dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie, Piotr Semka, publicysta tygodnika "Do Rzeczy", ks. dr Jarosław Wąsowicz, salezjanin i felietonista "Gazety Polskiej Codziennie", historyk prof. nadzw. dr hab. Bogdan Musiał, prof. dr Marek Jan Chodakiewicz, autor książki "Po zagładzie", o losie Żydów w Polsce po wojnie (wyd. IPN), dr Jacek Friedrich, historyk sztuki, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UG, prof. Jerzy Grzywacz, prof. dr hab. Mirosław Golon, prof. nadzw. dr hab. Piotr Majewski, prof. nadzw. dr hab. Piotr Mileniusz Niwiński, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer oraz prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Wolsza.

oprac.mk