Wiadomości
Fot. wikipedia.org, GFK Polonia

czwartek,

18 stycznia 2018

06:50

Gdańsk. Słabo budują mieszkania, nie wspierają transportu zbiorowego. Ale dbają o kulturę [BADANIE GFK DLA RADIA GDAŃSK]

Mieszkańcy Gdańska najwięcej pretensji mają do władz w związku z polityką parkingową. Irytuje ich brak nowych mieszkań komunalnych i socjalnych. Z drugiej strony - bardzo cenią władze samorządowe za prowadzoną politykę kulturalną. To wyniki badań, które na zlecenie Radia Gdańsk przeprowadziła firma GFK .
Specjalne badania przeprowadzone na zlecenie naszej rozgłośni dotyczą zarówno preferencji wyborczych gdańszczan, jak też problemów, z którymi borykają się w życiu codziennym.

Badania przeprowadziła w połowie grudnia 2017 roku firma GFK. Przepytano 500 pełnoletnich gdańszczan.

ZADOWOLENI Z KULTURY

Aż trzy czwarte ankietowanych pozytywnie ocenia politykę kulturalną miasta. W swoich ocenach w tej sferze najbardziej entuzjastyczni są uczniowie i studenci. W skali od 1 do 5 dają oni gdańskiej kulturze aż 4,5 pkt, podczas gdy średnia ocen to 4.

4Źródło: GFK


POWAŻNY SPÓR O PARKINGI I TRANSPORT

Zdecydowanie najsłabsze oceny zebrał projekt poszerzenia stref płatnego parkowania - tu odnotowano 52 proc. ocen negatywnych, a średnia ocen dla polityki miasta to zaledwie 2,5. Jednak z badań wynika też, że sporo osób wspiera politykę poszerzania stref parkingowych. To aż 22 proc.

Jak się wydaje, mamy w Gdańsku ostry spór - mieszkańcy dzielnic takich jak Wrzeszcz, Oliwa czy Śródmieście chcieliby ograniczenia ruchu aut. Natomiast pozostali mieszkańcy chcą wygodnego i taniego dojazdu do pracy własnymi samochodami.

Jednocześnie aż 52 proc. wsparcie władz dla transportu zbiorowego ocenia słabo - tyle dają połączone odpowiedzi "raczej źle" i "zdecydowanie źle".

0transport1


SŁABO BUDUJĄ, ALE DOBRZE... ZABEZPIECZAJĄ

Średnią ocen 2,9 uzyskały również działania władz Gdańska w dziedzinie budownictwa komunalnego. To jedna z niższych ocen w sondażu. Szczególnie dużo uwag miały osoby młode i w średnim wieku. Wraz ze wzrostem wieku, problem ten przestawał trapić ankietowanych.

mieszkaniaŹródło: GFK

Natomiast sukces, przynajmniej wizerunkowy, władze Gdańska mogą ogłosić w sprawie zabezpieczenia przed powodziami. Aż 43 proc. gdańszczan ocenia działalność miasta "dobrze" i "raczej dobrze". Jednocześnie aż 41 proc. ma kłopot z oceną tej sfery inwestycji miejskich.

powodzieŹródło: GFK 

PODZIELONE OPINIE

Oceny w pozostałych obszarach są bardziej spolaryzowane.

Podziały widać np. w sprawie otwartości miasta na napływ uchodźców. 38 proc. ankietowanych popiera napływ uchodźców, ale niewiele mniej - 29 proc. - jest przeciwko ich napływowi.

Podobnie jest w przypadku cen za usługi komunalne (głównie śmieci i woda). 27 proc. pozytywnie ocenia politykę władz miasta w tym zakresie, ale 28 proc. jest odmiennego zdania.

 śmietniskoŹródło: GFK 

POPARCIE I SPORO PRZECIWNIKÓW

Widać także zróżnicowanie poglądów w innych sferach działania miasta. Stosunkowo dużym poparciem cieszy się zabudowa Śródmieścia (w tym budowa kompleksu Forum Gdańsk) oraz otwarcie władz na inicjatywy mieszkańców. Ponad połowa respondentów oceniła te obszary działalności pozytywnie (odpowiednio 60 proc. i 56 proc.). Jednak niemal co piąty mieszkaniec jest przeciwnego zdania (odpowiednio 20 proc. i 18 proc.).

OCENA POLITYCZNA?

Ocena działań władz samorządowych jest mocno powiązana z preferencjami politycznymi. Planujący głosowanie w najbliższych wyborach samorządowych na kandydatów Platformy Obywatelskiej istotnie częściej przyznają pozytywne oceny władzom lokalnym we wszystkich badanych obszarach, a zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanie częściej źle oceniają działania samorządu gdańskiego.

oprac. Artur Kiełbasiński