Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Wojciech Stozyk

sobota,

13 stycznia 2018

10:00

Zmiany w zasadach zatrudniania obcokrajowców. Jest nowe zezwolenie na pracę sezonową

Od nowego roku zmieniły się zasady zatrudniania obcokrajowców, pochodzących spoza Unii Europejskiej. Dotychczas przedsiębiorca, który chciał zatrudnić cudzoziemca, pochodzącego z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii Gruzji lub Armenii składał oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy. Od 1 stycznia sytuacja uległa zmianie.

Teraz pracodawca ma dwie ścieżki. Jak wyjaśnia Ewa Staniewicz, doradca Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, dotychczasowe "Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi" zmieniło swoją nazwę na "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi". Zmienił się też zakres oświadczenia, bo część przejęło nowe zezwolenie na pracę sezonową. W przypadku obu dokumentów, zgody wydawane będą przez właściwego starostę za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Urząd Pracy ma także większe kompetencje, bo będzie miał możliwość odmówienia zgody na zatrudnienie obcokrajowca m.in. wówczas, jeżeli z okoliczności będzie wynikało, że oświadczenie lub wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zostały złożone dla pozoru.

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Dodatkowo według nowych zasad złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową i zarejestrowanie oświadczenia jest płatne. Opłata wynosi obecnie 30 złotych. To nie koniec nowości, bo pojawiają się nowe obowiązki pracodawcy. W przypadku oświadczeń trzeba poinformować Urząd Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca – najpóźniej w pierwszym dniu podjęcia przez niego pracy. Jeśli obcokrajowiec do pracy się nie stawi, to pracodawca także musi poinformować urząd, jednak w tym wypadku w ciągu 7 dni – dodaje Ewa Staniewicz. W przypadku zezwolenia na pracę sezonową pracodawca musi złożyć oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, czyli podać informację o adresie zakwaterowania swojego pracownika, a także przedstawić dowód wjazdu cudzoziemca, czyli kopię ważnego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium RP. W praktyce jest to kopia paszportu cudzoziemca. Przed podjęciem pracy musi dostać umowę w formie pisemnej wraz z jej tłumaczeniem w języku dla niego zrozumiałym, który nie musi być tożsamy z językiem ojczystym. 

RÓŻNI SIĘ DOPUSZCZALNYM OKRESEM
 
Zezwolenie na pracę sezonową różni się zakresem i dopuszczalnym okresem, w którym można wykonywać pracę. Po pierwsze, w przypadku oświadczenia wynosi ono 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, natomiast w przypadku zezwolenia to już 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zakres zezwolenia na prace sezonową jest mniejszy, bo, jak nazwa wskazuje, dotyczy ono określonych prac sezonowych w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo i turystyka. Jest jeszcze inna różnica. Na podstawie oświadczenia można zatrudnić obcokrajowców, pochodzących z 6 państw: z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii Gruzji lub Armenii, a na podstawie zezwolenia na pracę sezonową ze wszystkich państw trzecich.

CORAZ WIĘCEJ OBCOKRAJOWCÓW W REGIONIE

Wojewódzki Urząd Pracy podsumował liczby, dotyczące obcokrajowców w regionie. Z danych wynika, że w 2017 roku złożono prawie dwukrotnie więcej oświadczeń niż w roku 2016. W sumie to ponad 130 tysięcy w stosunku do ponad 65 tysięcy w 2016 roku. Największą liczbę cudzoziemców pracujących na Pomorzu stanowią Ukraińcy – to 120 tysięcy, najmniejszą obywatele Armenii. Tych w 2017 roku było zaledwie 171. Najwięcej cudzoziemców zatrudnionych jest przez pośredników pracy, kolejne na liście jest bezpośrednie zatrudnienie w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym.

Daniel Wojciechowski/mk