Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Paweł Drożdż

poniedziałek,

04 grudnia 2017

15:04

Słupskie uczelnie oficjalnie połączone. "Na bazie potencjału otwieramy nowy rozdział"

Odsłonięciem pamiątkowej tablicy i przekazaniem insygniów władzy oficjalnie zakończono konsolidację Akademii Pomorskiej z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania w Słupsku. Uczelnie połączyły się po 15 miesiącach starań. Akademia Pomorska przejęła majątek o wartości ponad 6 milionów złotych.

Akademia przejęła budynek po WHSZ. Z likwidowanej uczelni przeszli także studenci i kadra dydaktyczna. Na Akademii Pomorskiej powstał nowy wydział - zarządzania.

PODSUMOWANIE

W poniedziałek podczas uczelnianych uroczystości przedstawiciele uczelni i lokalnych władz dziękowali za sprawnie przeprowadzoną konsolidację. Wręczano pamiątkowe medale i kwiaty. Na koniec wręczono insygnia dziekanowi nowo powstałego Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

- Z jednej strony zamykamy pewien rozdział historii, czyli zakończenie funkcjonowania Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania. Z drugiej strony na bazie tego potencjału, na bazie przepięknego obiektu oraz potencjału pracowników naukowo-dydaktycznych i administracji - otwieramy nowy rozdział. To między innymi nowy wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie. Mamy duże perspektywy i możliwości rozwoju - mówi profesor Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Piotr Müller, dyrektor Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mówił, że ministerstwo chciało uchronić majątek po WHSZ przed prywatyzacją. - Nie była to do końca uczelnia ani prywatna, ani państwowa - mówił. - To była szkoła, która została otwarta przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego, której akcjonariuszami są zarówno samorząd terytorialny, jak i skarb państwa. Nie chcieliśmy, żeby ta uczelnia trafiła w ręce typowo prywatne. Obawialiśmy się, że ten dorobek, który powstał w Słupsku, zostanie spieniężony - podkreślał Piotr Müller.

PIENIĄDZE NA ROZWÓJ

W czasie uczelnianych uroczystości, Piotr Müller poinformował, że Akademia Pomorska dostanie ponad 1,2 mln złotych dodatkowego wsparcia. To nagroda za sprawny proces konsolidacji z Wyższą Hanzeatycką Szkołą Zarządzania.

- Za wskazanie pewnych priorytetów naukowych, ale również zmianę pewnego, wcześniejszego przyzwyczajenia do tego, że wszystkie kierunki muszą być o profilu akademickim. Teraz wiele kierunków, które powstają na Akademii Pomorskiej w Słupsku, jest o profilu praktycznym, dostosowanym do potrzeb lokalnych przedsiębiorców - mówił Müller.

W grudniu ubiegłego roku Akademia Pomorska - również za proces konsolidacji - dostała milion złotych ministerialnego dofinansowania.

 

Paweł Drożdż/mili