Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk

poniedziałek,

04 grudnia 2017

13:28

Wielka kasa na rewitalizacje poza Trójmiastem. Sprawdzamy, co zmieni się w Słupsku, Ustce i Lęborku

Ponad 110 milionów będzie kosztowała rewitalizacja Słupska, Ustki i Lęborka. W poniedziałek podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, który wesprze inwestycje w prawie 2/3.
Zmiany mają dotyczyć infrastruktury, na przykład w Słupsku przebudowy Starego Miasta, Podgrodzia i Śródmieścia, ale również bulwarów nad Słupią. Marszałek Mieczysław Struk podkreśla, że projekty nie dotyczą tylko budowy, ale również spraw społecznych. - Chcemy między innymi walczyć z wykluczeniem społecznym. To bardzo ważny element, nie wiem czy nie ważniejszy od tzw. twardych inwestycji. Ulica Długa w Słupsku się zmieni i mam nadzieję, że to będzie zmiana na stałe.


WIELE INWESTYCJI W SŁUPSKU

Prezydent Słupska Robert Biedroń długo wymieniał inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki projektowi rewitalizacji. - To przebudowa ulicy Długiej z budową dwóch nowych kamienic. Przebudowa Bulwarów nad Słupią wraz z kładkami i odbudową baszty, remont ulic: Mostnika, Armii Krajowej, Dominikańska, Kowalska, Szarych Szeregów, Długiej, Ogrodowej, Polnej, Płowieckiej, Sygietyńskiego i Świętopełka. Do tego chodniki i podwórka, a powstaną Dom Sąsiedzki i Centrum Wsparcia. Pomocą zostanie objętych czterystu mieszkańców - mówił prezydent Słupska.

Powstanie też nowy budynek Nowego Teatru w Słupsku. Wyremontowanych zostanie 16 kamienic i 45 budynków wspólnot mieszkaniowych.

WSPARCIE DLA UBOGICH W USTCE


- My rewitalizację zaczęliśmy w roku 2004, teraz najważniejsze są sprawy społeczne - mówi burmistrz Ustki Jacek Graczyk. Kurort za prawie 14 mln złotych zrealizuje program w którym wsparciem objętych zostanie 120 mieszkańców Ustki zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Powstanie Centrum Wsparcia Mieszkańców, gdzie świadczonych będzie szereg usług społecznych: fizjoterapia, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo zawodowe. Dla osób starszych powstanie Klubu Seniora pod nazwą "Klub Aktywnych", a także system teleopieki.

NOWY ŚWIAT W LĘBORKU


W Lęborku z kolei program będzie dotyczył zmian obszaru określonego jako Nowy Świat. Tam również będą rewitalizowane budynki, podwórka i place zabaw. Będą działać trzy placówki: Punkt Wsparcia Rodzin, Punkt Wsparcia Seniorów oraz Ośrodek Pracy z Młodymi "Nasze Miejsce". Budynek po byłej kotłowni przy ulicy Łokietka zostanie zaadaptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, w której prowadzone będą zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Poszerzona zostanie oferta Lęborskiego Centrum Kultury o nowe funkcje zajęcia warsztatowe ze street artu czy zajęć tanecznych. Ze wsparcia skorzysta łącznie 165 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny. Częściowo lub całościowe wyremontowanych zostanie ponad 70 budynków komunalnych oraz należących do wspólnot mieszkaniowych.

W Lęborku powstaną też tereny rekreacyjne w rejonie ulic Kazimierza Wielskiego, placu Kopernika oraz ulicy Malczewskiego. Inwestycje mają być gotowe w roku 2020.

 

Przemysław Woś/mili