Wiadomości
Szpital kliniczny GUMed przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku fot. Krzysztof Mystkowski/Agencja KFP

wtorek,

28 listopada 2017

14:35

GUMed buduje Polską Platformę Medyczną. To wspólny projekt ośmiu placówek naukowych

Polską Platformę Medyczną, specjalny portal do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym będzie tworzyć Gdański Uniwersytet Medyczny wraz z siedmioma partnerskimi uczelniami medycznymi w kraju. W bazie znajdą się informacje, które mogą zainteresować potencjalnych partnerów zagranicznych, w tym uczelnie medyczne i naukowców.


WSPÓLNA PROMOCJA POLSKIEJ NAUKI

Do 2020 roku Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, który jest liderem projektu, a także uczelnie z Gdańska, Białegostoku, Katowic, Lublina, Szczecina i Warszawy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi stworzą wspólną platformę prezentującą i promującą osiągnięcia naukowe oraz potencjał badawczy.

- Będą to m.in informacje dotyczące pracowników naukowych, ich publikacje, uzyskane patenty, dane będące wynikiem prowadzonych badań a także informacje o posiadanej unikatowej aparaturze, czy ekspertach z dziedzin medycznych. Platforma ma zawierać także informacje na temat realizowanych projektów naukowych i pozyskiwanych na nie grantów - informuje Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

GUMed dyrbibliotekiDyrektor Biblioteki GUMed Anna Grygorowicz. Fot. Joanna Matuszewska

Dyrektor dodaje, że działania będą odbywały się dwupoziomowo. - Każdy z uczestników projektu wprowadzał będzie dane na swoją lokalną platformę. Następnie będą one pogrupowane i udostępnione we wspólnej bazie danych - dodaje dyrektor.

PLATFORMA MEDYCZNA OKNEM DO ŚWIATA NAUKI

Tworzenie Polskiej Platformy Medycznej ma kosztować ponad 37 milionów złotych, z czego GUMed dostanie prawie 4 i pół miliona. - W praktyce jeśli ktoś będzie chciał nawiązać współpracę z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na platformie znajdzie wszelkie dane o tym, kto co robi, jakie prowadził badania oraz jakim sprzętem dysponuje. Liczymy, że dostęp do takich informacji zwiększy potencjał naukowy uczelni i rozwinie się bardziej współpraca zagraniczna.

To pierwsza taka inicjatywa w kraju - mówi Anna Grygorowicz. - Polska Platforma Medyczna ma ułatwiać transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi ośrodkami badawczymi, a także między instytucjami publicznymi oraz obywatelami. Dotąd mieliśmy w Polsce próby budowania takich systemów, ale były one wykorzystywane jedynie lokalnie. Teraz jest szansa na pokazanie się na świecie - dodaje dyrektor biblioteki GUMed.

 

Joanna Matuszewska
Napisz do autorki: j.matuszewska@radiogdansk.pl