Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Andrzej J. Gojke

środa,

22 listopada 2017

11:37

Uniwersytet zamiast akademii. Gdyńską uczelnię czeka zmiana nazwy. "To dużo większy prestiż"

- Senat Akademii Morskiej podjął uchwałę o zmianie nazwy uczelni. Teraz będzie to Uniwersytet Morski - powiedziała Radiu Gdańsk Agnieszka Czarnecka, pełnomocnik rektora do spraw mediów. W środę decyzję tę przedstawiono gdyńskim radnym.

Senat podjął uchwałę w związku ze spełnieniem przez uczelnię wymogów określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku. Akademia Morska już od ubiegłego roku spełnia wszystkie wymagania.

SPEŁNIA WYMAGANIA

- Jednym z nich jest konieczność posiadania przez wydziały co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni - wyjaśnia Agnieszka Czarnecka.

Kiedyś była to Wyższa Szkoła Morska, później Akademia, teraz Uniwersytet Morski w Gdyni. Dokładnie 15 listopada władze uczelni jednomyślnie zdecydowały, że gdyńska uczelnia stanie się uniwersytetem.

8 KIERUNKÓW, 36 SPECJALIZACJI

Akademia Morska w Gdyni składa się z czterech wydziałów i oferuje studia na 8 kierunkach i 36 specjalizacjach. Co ważne, akademia Morska to jedna z najlepszych uczelni w kraju i co roku zajmuje pierwsze miejsce w europejskim rankingu uczelni morskich. Formalnie zmiana nazwy uczelni zostanie ogłoszona w środę podczas sesji Rady Miasta.

- Zdania na temat zmiany nazwy uczelni są podzielone - mówi Kamil Zimny, przewodniczący parlamentu studenckiego Akademii Morskiej. - Moi koledzy bardzo są przyzwyczajeni do samej nazwy "Akademia" odróżniającej nas od innych.   Ale przekonuję ich, że zmiana oznacza większy, dużo większy prestiż, a i charakter techniczny uczelni morskiej zostaje zachowany. To nie jest tak, że nagle będziemy tu pisać lub czytać literaturę marynistyczną. To nadal jest morska szkoła. Tylko wzrastają nasze uprawnienia i nasze szanse w naukowym świecie - tłumaczy.


Decyzję o zmianie nazwy publicznej uczelni podejmuje minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ma to nastąpić na początku grudnia.

WYSŁUCHAJ PROFESORA JANUSZA ZARĘBSKIEGO, REKTORA AKADEMII MORSKIEJ: