Wiadomości
Zdjęcie ilustracyjne Fot. Pixabay

poniedziałek,

20 listopada 2017

18:49

Bezrobocie na Pomorzu niższe niż średnia krajowa. "W ciągu ostatnich czterech lat zmniejszyło się o połowę"

5,6 proc. - tyle w październiku wyniósł poziom bezrobocia na Pomorzu. To o jeden procent mniej niż średnia krajowa. Liczba osób bez pracy prawdopodobnie nadal będzie spadała - oceniają eksperci.
- Na koniec września zarejestrowanych było ponad 51 i pół tysiąca bezrobotnych. Miesiąc później liczba wyniosła 5100. Dzisiejszy stan wskazuje, że w ciągu ostatnich czterech lat o połowę zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych - mówi Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Do powiatowych urzędów pracy trafia coraz więcej ofert.


ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY POSZUKIWANI

To dobra informacja dla rynku pracy, ale trudna dla pracodawców. Wciąż wiele stanowisk pozostaje nieobsadzonych. Średnio każdego miesiąca tego roku przybywało ich ponad 10 tysięcy. Rekordową liczbę zgłoszonych ofert pracy odnotowano w sierpniu – było ich 12300. Pracodawcy najczęściej poszukują robotników przemysłowych i rzemieślników, pracowników wykonujących proste prace oraz pracowników usług i sprzedawców. Brak pracowników jest szczególnie widoczny w najlepiej rozwijających się gałęziach gospodarki: w branży technicznej, transporcie i logistyce oraz w sektorze farmaceutyczno-kosmetycznym. Deficyt występuje również w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, gospodarce morskiej, turystyce i gastronomii, księgowości, w sektorach usług wspólnych oraz IT. Specjaliści zachęcają do przekwalifikowania się.

- Właściwie nie wiadomo dzisiaj, na jaki zawód się przekwalifikować. Zachęcamy, by bezrobotni podeszli do profesjonalistów. Warto w urzędach pracy zapytać doradców zawodowych, którzy udzielają bezpłatnie rad, jakie zawody w danym powiecie są deficytowe - mówi Tomasz Robaczewski.

POMORSKIE LIDEREM W SKALI KRAJU

Zwiększony popyt na pracę pozytywnie wpływa na aktywność zawodową Pomorzan. Aktywnych mieszkańców jest coraz więcej. W II kwartale tego roku liczba aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 1052 tysięcy, z tego 590 tysięcy – 56 procent to mężczyźni, 463 tysięcy – 44 procent to kobiety. Ponadto, Pomorskie zostało liderem w skali kraju w zakresie wzrostu liczby mieszkańców aktywnych zawodowo. W II kwartale 2017 roku w porównaniu do II kwartału 2012 roku wzrost osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej wynosił 17,9 procent, w kraju – 0,2 procent.

- Analizując sytuację na rynku pracy warto porównać też liczbę osób bezrobotnych, których jest nieco ponad 50 tysięcy z liczbą osób biernych zawodowo, których na Pomorzu jest 750 tysięcy. To emeryci i uczniowie, panie, które wychowują dzieci i zajmują się domem, a także osoby, które po prostu nie chcą podjąć zatrudnienia. Warto też, by przedsiębiorcy dotarli do tej grupy osób - dodaje Tomasz Robaczewski.

Joanna Stankiewicz/hb