Wiadomości
Fot. mapaakustyczna.gdansk.gda.pl

niedziela,

19 listopada 2017

12:34

Gdańsk z pierwszą w Polsce miejską mapą akustyczną w 3D. "Można zobaczyć jak hałas rozkłada się na budynku, w którym mieszkamy"

Rozkład hałasu na wszystkich ścianach każdego budynku w Gdańsku oraz obserwacja monitoringu miejskiego hałasu. M.in. takie nowe funkcje ma trzecia już mapa akustyczna Gdańska.

Mapy akustyczne muszą być aktualizowane co pięć lat. Gdańsk był pierwszym miastem w Polsce, które w 2007 opracowało taką mapę. Poprzednia pochodzi z 2012 roku. Nowa mapa niesie ze sobą nowe funkcje, których nie ma jeszcze żadne inne miasto w Polsce. - Nowa mapa akustyczna Gdańska jest ewenementem w skali kraju. Wyróżnia się pewną funkcją, której z tego co wiemy, nie ma żaden samorząd w Polsce. To możliwość obejrzenia poziomu hałasu na każdym budynku w mieście w modelu trójwymiarowym - mówi Dariusz Wołodźko z biura prasowego Urzędu Miasta Gdańska. Mapę można zobaczyć na portalu mapaakustyczna.gdansk.gda.pl.

Część opisowa mapy została wzbogacona o bogatą szatę graficzną. W jej skład wchodzą mapy obrazujące rozkład długookresowych średnich poziomów dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej (wskaźnik LDWN) oraz nocnej (wskaźnik LN). Otwierając mapę można wybrać dowolny budynek na terenie miasta i zobaczyć jak rozkłada się hałas w porze dziennej i nocnej. - Możemy zobaczyć jak rozkłada się hałas drogowy, kolejowy, tramwajowy, lotniczy - wylicza Dariusz Wołodżko. - To pomaga np. zobaczyć nam czy mieszkamy w miejscu narażonym na hałas. To może również pomóc osobom, które w danej okolicy będą chciały kupić mieszkanie - dodaje urzędnik. Mapa została także porównana z oceną stanu akustycznego dokonaną w 2012 roku.


POZIOM HAŁASU W GDAŃSKU MALEJE

Mieszkańcy Gdańska mogą zobaczyć jak hałas rozkłada się w poszczególnych dzielnicach miasta. Można również porównać jak poziom hałasu zmieniał się przez lata. W ostatnich latach, pomimo oddawania do użytku dużych inwestycji drogowych, poziom hałasu w mieście maleje. Wzrasta jednak przy nowych trasach, takich jak Obwodnica Południowa, Trasa Sucharskiego czy Tunel pod Martwą Wisłą. Na mapie widać jednak spadek poziomu hałasu na drogach wjazdowych do Gdańska, np. na Podwalu Przedmiejskim czy Trakcie św. Wojciecha. - Poziom hałasu maleje w całym mieście dzięki inwestycjom w klimat. Działania władz miasta w ostatnich latach skutkowały poprawą klimatu akustycznego. Duży hałas powoduje m.in. stanie w korkach, jazda płynna go zmniejsza - dodaje Dariusz Wołodźko.


Na podstawie map akustycznych, będących oceną stanu akustycznego miasta, co pięć lat przygotowywany jest program naprawczy: Program ochrony środowiska przed hałasem. Jest on uchwalany przez Radę Miasta. Zawiera sugestie działań technicznych oraz organizacyjnych, które mają służyć poprawie klimatu akustycznego miasta.

MONITORING HAŁASU

- Od 2008 roku stan akustyczny miasta jest oceniany nie tylko przez opracowania kolejnych map akustycznych, ale również przez system ciągłego monitoringu hałasu. Mamy w Gdańsku 40 stacji pomiarowych. Wyniki odczytów są dostępne na portalu mapy akustycznej mapaakustyczna.gdansk.gda.pl. - Proponuję poświęcić na to kilka minut, ponieważ ta mapa wciąga. Można obejrzeć swój budynek, budynek, w którym pracujemy, w którym mieszkają znajomi. Warto wejść i zobaczyć jaki jest klimat akustyczny w miejscu, w którym mieszkamy - zachęca Dariusz Wołodźko.
Rafał Mrowicki