Wiadomości
Fot. Radio Gdańsk/Anna Rębas

czwartek,

12 października 2017

17:15

Gdańskie Seminarium Duchowne ma już 60 lat. Uroczyste obchody i inauguracja roku akademickiego

Obchody połączone z inauguracją roku akademickiego i mszą odbyły się w Archikatedrze Oliwskiej. Podczas uroczystej Eucharystii 13 kleryków III roku seminarium przyjęło strój duchowny.
Rektor seminarium ks. Krzysztof Kinowski podkreśla, że co roku studia na tej uczelni podejmują starsze osoby. - Dziś do seminarium duchownego przychodzą już absolwenci z dyplomami innych uczelni. Jest ich mniej, ale stawiamy na jakość, nie ilość - dodaje ks. Kinowski.

Posłuchaj rozmowy:


Po uroczystości w Auli Jana Pawła II, wykład inauguracyjny wykład wygłosił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Gdańskie seminarium duchowne powstało w 1957.

Decyzję o założeniu Seminarium podjął w 1957 r. pierwszy po II wojnie światowej biskup gdański – Edmund Nowicki. Seminarium otrzymało patronat Chrystusa Króla i zostało powierzone Księżom Misjonarzom. W bardzo skromnych warunkach materialnych rozpoczęła się formacja pierwszych 25 kandydatów pochodzących nie tylko z diecezji gdańskiej.

Uroczystego poświęcenia Seminarium dokonał w 1958 r. ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.

W latach 1962-1970 wyświęcono 66 kapłanów, co świadczyło o dobrej kondycji oliwskiej Alma Mater. Ważnym wydarzeniem było nawiązanie współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Poznaniu w 1973 r. Dzięki niej absolwenci Seminarium mogli uzyskiwać tytuły naukowe i podnosić swoje intelektualne kwalifikacje.

Na początku lat siedemdziesiątych pojawiła się pilna potrzeba rozbudowy Seminarium. W 1978 r. nowy gmach, w którym znalazła swoje miejsce aula, mieszkania dla moderatorów, kuchnia i refektarz klerycki, poświęcił ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Już w nowych warunkach Seminarium obchodziło swój srebrny jubileusz istnienia w 1982 r. Następował dalszy, dynamiczny rozwój Uczelni. Powstał kolejny gmach, który został oddany do użytku w 1987 r. Objął on kaplicę, część mieszkalną, sale wykładowe i bibliotekę.

Osobny rozdział w bogatej historii Seminarium stanowią wizyty bł. Jana Pawła II. Pierwsza z nich miała miejsce w 1970 r., kiedy to ówczesny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła przybył do diecezji gdańskiej na uroczystości ku czci św. Wojciecha i przy tej okazji odwiedził naszą Uczelnię. Druga, już po objęciu Stolicy Piotrowej, odbyła się w 1987 r., trzecia natomiast w 1999 r. Wszystkie one zostawiły głęboki duchowy ślad i dały impuls do budowania kleryckiej i kapłańskiej świętości.

Jednym z przełomowych wydarzeń dla Kościoła gdańskiego, w tym dla Seminarium, było wprowadzenie nowego podziału diecezji w Polsce na mocy bulli „Totus tuus Poloniae populus" ogłoszonej w 1992 r. Uczelnia zmieniła swoją nazwę z Biskupiego Seminarium Duchownego na Gdańskie Seminarium Duchowne. W swoich progach powitała ona kandydatów do kapłaństwa z terenów dawnej diecezji gdańskiej i chełmińskiej, które zostały włączone w obręb archidiecezji gdańskiej.

Pewna epoka w historii oliwskiej Alma Mater zamknęła się w 1998. Po ponad 40 latach zarząd Seminarium przejęli księża diecezjalni. Coraz mocniej zacieśniały się relacje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, co doprowadziło do afiliacji Seminarium i związania go z tamtejszym Wydziałem Teologicznym.

Wyjątkowym wydarzeniem okazał się jubileusz 50-lecia naszej Uczelni, obchodzony w 2007 r. pod przewodnictwem prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, w który wpisała się również wizyta Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej ksiądz kardynał Tarcisio Bertone. Spotkał się on z alumnami i wygłosił okolicznościowe przemówienie. Nie był on jedynym przedstawicielem Stolicy Apostolskiej, który odwiedził oliwską Alma Mater. W 2010 r. w progach Seminarium gościliśmy nuncjusza apostolskiego w Polsce księdza arcybiskupa Celestino Migliore, który odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię.

Historia Gdańskiego Seminarium mierzy się również inicjatywami poszczególnych biskupów gdańskich. W roku 2008 rządy w archidiecezji gdańskiej objął ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Anna Rębas/mich


Zobacz Galerię