Wiadomości
Fot. Agencja KFP/Krzysztof Mystkowski

czwartek,

12 października 2017

17:13

Jest konkurs na nowego dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności

Konkurs ogłosił prezydent Gdańska. Kończy się kadencja dotychczasowego szefa instytucji, Basila Kerskiego.
Oprócz wyższego wykształcenia i znajomości języków obcych, kandydat musi mieć co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury oraz udokumentowany autorski dorobek związany z merytoryczną działalnością ECS (współczesne stosunki międzynarodowe, ruchy wolnościowe, problematyka społeczno-gospodarcza, historia najnowsza, wychowanie obywatelskie, działalność muzealno-wystawiennicza, informacyjno-wydawcza, naukowo-badawcza).

Wśród dodatkowych wymagań jest stopień naukowy oraz dobry stan zdrowia. Kandydat musi też opracować koncepcję programowo-organizacyjną instytucji na pięć lat.

PRZEDŁUŻONA UMOWA

Pierwszym dyrektorem ECS był dominikanin ojciec Maciej Zięba. Po nim konkurs na dyrektora wygrał Basil Kerski. Po trzech latach, za zgodą założycieli instytucji (Miasta Gdańska, samorządu województwa, Ministerstwa Kultury, NSZZ Solidarność, Fundacji Centrum Solidarności), przedłużono z nim umowę na kolejne trzy lata, bez ogłaszania konkursu.

Basil Kerski ponownie zamierza ubiegać się o to stanowisko. - ECS to bardzo twórcza instytucja, która wymaga dużo kreatywności. Ale ja czuję, że mam jeszcze wiele do zrobienia w tym miejscu, dlatego ani chwili się nie wahałem – powiedział Radiu Gdańsk Basil Kerski.

Nowy dyrektor zostanie powołany na stanowisko na pięć lat. Termin zgłaszania kandydatur mija 6 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 15 grudnia.

 

Joanna Stankiewicz/mich