Wiadomości

środa,

13 września 2017

08:13

Uchwała Krajobrazowa w Gdańsku na ostatniej prostej. Prezentujemy najładniejsze dzielnice oszpecone reklamami [ZDJĘCIA]

Dobiega końca opracowywanie projektu Uchwały Krajobrazowej Gdańska. Jej celem jest uporządkowanie rozmieszczonych w przestrzeni publicznej nośników reklamowych. Od 19 września do 9 października dokument zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. My prezentujemy trzy najładniejsze gdańskie dzielnice, które powinny zostać oczyszczone z reklam w pierwszej kolejności - Główne Miasto, Wrzeszcz i Oliwę.


- Projekt uchwały powstawał we współpracy z powołanym przez Prezydenta Miasta Gdańska w październiku 2015 r. Zespołem ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska, a także w ramach konsultacji warsztatowych i badań ankietowych, w których uczestniczyło ponad 5,5 tysiąca osób - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej - Zachęcam gdańszczan do zgłaszania swoich uwag i sugestii do projektu na formalnym etapie prac nad uchwałą. Przepisy będą dotyczyły uporządkowania i wprowadzenia spójnej estetyki w przestrzeni miejskiej, dlatego opinie mieszkańców są dla nas istotne.

CO ZMIENI UCHWAŁA?

Dzięki Uchwale Krajobrazowej zostaną uporządkowane rozmieszczone w przestrzeni publicznej nośniki reklamowe, m.in. szyldy i wolnostojące nośniki reklamy, powodujące dewastację krajobrazu miejskiego. Ujednolicenie sposobów komunikowania informacji wizualnej doprowadzi do poprawy jakości nośników oraz kształtowania harmonijnej, estetycznej przestrzeni publicznej miasta. Dodatkowo uchwała będzie regulować zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.

Kolejnym etapem prac będzie rozpatrzenie zgłoszonych uwag oraz przekazanie uchwały Radzie Miasta Gdańska.

hb


Zobacz Galerię